In samenwerking met het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND organiseerde het Schakelteam op 9 november 2017 in Amersfoort het ontwikkelplein Herstel en Meedoen.

Bij de aanpak voor mensen met verward gedrag zijn initiatieven gericht op herstel, meedoen en ervaringsdeskundigheid een onmisbare schakel.

Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn goede voorbeelden als het gaat om mensen met een psychische aandoening, die vanuit zelfregie mee werken?

Tijdens het plenaire ochtend gedeelte deed Zelfregiecentrum Leiden verslag van hoe zij van idee tot werkelijkheid waren gekomen. Ook was er aandacht voor het handboek Zelfregie werkt van Movisie en de verbeterde bouwstenen voor Participatie en Herstel van MIND.

Zelfregiecentrum (Leiden)

Het begon met een goed idee en vooral veel enthousiasme. Er werd een initiatiefgroep opgericht, een plan van aanpak gemaakt, samenwerking met de gemeente gezocht én gevonden! Een traject met ups en downs, maar het lukte. Anno 2017 staan de deuren van Zelfregiecentrum Leiden zes middagen per week open.

Handboek Zelfregie werkt (Movisie)

Op steeds meer plekken vervullen zelfregieorganisaties een belangrijke rol in de participatie en herstel van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Zeven organisaties hebben, in samenwerking met Movisie, hun werkwijze op papier gezet. De verkregen informatie wordt omgezet in een handboek dat ondersteuning biedt aan startende zelfregieorganisaties. Gaandeweg wordt het handboek gepubliceerd op de website van Movisie.

Bouwstenen voor Participatie en Herstel (MIND)

Wat hebben psychisch kwetsbare mensen nodig om vanuit eigen regie hun leven (weer) op te pakken? Hoe kunnen ze werken aan eigen kracht, empowerment, gezondheid, participatie en zelfredzaamheid? MIND heeft de bouwstenen voor Participatie en Herstel verbeterd. Een notitie bedoeld als inspiratiebron bij het realiseren van sterke zelfregienetwerken.

Voorbeelden van herstelinitiatieven

Tijdens het middaggedeelte van het ontwikkelplein kregen tal van herstelinitiatieven de gelegenheid zich te presenteren.

Zie ook