In Kampen gaan de vele ontwikkelingen ondanks de kredietcrisis gewoon door. De gemeente werkt aan een document over hoe Kampen staat ten opzichte van de omgeving en Kampen-Zwolle als netwerksteden. Dat bleek tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet aan de gemeente op 22 maart 2011.

De gemeente ziet ook diverse taken op zich afkomen op het gebied van Wmo en WSW, zonder revenuen. Hierover maakt het gemeentebestuur zich zorgen, aangezien dit veel investeringen vergt. De gemeente kan dit niet alleen en heeft behoefte aan deskundige ondersteuning.

VNG
Kees Jan de Vet beschrijft ontwikkelingen binnen de VNG, waaronder bezuinigingen op de DR en de gehele organisatie, en de aanleiding voor het organiseren van de DR on Tour. En De Vet gaat in op de stand van zaken rond het bestuursakkoord. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren samenwerking met andere gemeenten, belangenbehartiging richting het Rijk, Verschillen in schaalgrootte en stedelijke netwerken.

WSW
De Vet vraagt naar de ervaringen op het gebied van WSW. Wethouder Lidi Kievit vertelt de situatie moeilijk is. Het bedrijf is klein en er wordt gekeken naar mogelijkheden om samen te werken met andere gemeenten. Door de grote beleidswijziging van het Rijk is het voor gemeenten lastig om de continuïteit te waarborgen.