Ontwerpers komen tot andere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Oplossingen zijn overal om ons heen, maar allereerst heb je een juiste vraagstelling nodig. Hoe doe je dat? Door er samen met alle betrokkenen naar op zoek te gaan.

Betrek bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij het vaststellen van een vraagstuk, dan komen oplossingen vanzelf. Het mooie is: dit zijn andere oplossingen dan die je vooraf bedacht.

Door samen te ontwerpen krijg je oplossingen met de menselijke maat als uitgangspunt. En mislukkingen maken de oplossingen beter en duurzamer.