In september 2016 is de VNG in samenwerking met Universiteit Utrecht een tweejarige onderzoekslijn gestart naar succesvol lokaal bestuur. Het uitgangspunt in deze onderzoekslijn is dat succesvol bestuur ontstaat wanneer gemeenten en hun partners samen publieke waarde weten te creëren.

Het pleidooi voor een transitie naar ‘denken vanuit publieke waarden’ neemt in het publiek en wetenschappelijk debat toe. Publieke managers moeten zich voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken niet zozeer richten op het bereiken van meetbare targets, institutionele structuren en productielogica, maar op de realisatie van publieke waarden, zo is de gedachte.

Het centraal stellen van publieke waarden in de gemeentelijke praktijk klinkt mooi, maar wat zijn die waarden dan? En hoe kun je hier succesvol zijn? Het is de ambitie om binnen de onderzoekslijn ‘Public Value’ gemeenten te ondersteunen in dit zoekproces en dat praktijk en wetenschap daarbij van en met elkaar leren.

Op het VNG-jaarcongres van 2015, 2016 en 2017 organiseerde de Wetenschapsfunctie samen met Universiteit Utrecht werksessies met bestuurders rond dit thema. Begin 2017 presenteerden prof. Paul ’t Hart en dr. Lieske van der Torre hun voorlopige bevindingen in een VNG Atriumlezing (foto hieronder). Voor 2018 staat een nieuwe reeks werksessies met bestuurders op het programma.

 

De onderzoekslijn vindt aansluiting bij het vijfjarig Europees onderzoeksproject ‘Successful Public Governance’, onder leiding van prof. Paul ’t Hart.

Meer informatie