Pathfinder bundelt onderwijsinfo voor vluchtelingstudenten

De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie over taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten, diplomawaardering etc. Onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals gemeentes kunnen de online tool inbouwen op hun eigen websites. Vluchtelingen die zich oriënteren op middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs, vinden hier alle informatie bij elkaar. Lees meer

Taalkit Dutch

Vrijwilligers helpen vluchtelingen die al voordat ze een status hebben, willen starten met het leren van de Nederlandse taal. De Taalkit Dutch kan vrijwilligers hierbij ondersteunen. De Taalkit brengt structuur aan en biedt vrijwilligers een handleiding.

Het begint met taal

‘Het begint met taal’ ondersteunt lokale taalcoachorganisaties die vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten etc. willen helpen om de Nederlandse taal te leren. ‘Het begint met taal’ ondersteunt met trainingen, projecten, materiaal en advies.

Handreiking: Peuters in de asielopvang naar de peuterspeelzaal

Hoe zorg je als gemeente dat peuters in de asielopvang naar de peuterspeelzaal gaan? Hoe zet je als gemeente samen met de kinderopvangorganisatie een aanbod op? Wie betaalt wat en waar moet je als gemeente op letten? Sardes en Sociaal Werk Nederland hebben een landelijke verkenning uitgevoerd onder gemeenten en hun bevindingen gepubliceerd in een handreiking voor gemeenten.

Informatiedocument over onderwijs aan nieuwkomers

Hoe zit het met onderwijs aan asielzoekerskinderen met of zonder verblijfsvergunning? In dit informatiedocument komen de verschillende aspecten van onderwijs aan asielzoekers aan de orde. Bijvoorbeeld leerplicht, bekostiging, huisvestingskosten, leerlingenvervoer, hoger onderwijs.

Factsheet over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Rijk en VNG hebben afspraken over jeugdhulp voor rechtmatig én niet rechtmatig verblijvende minderjarige vreemdelingen. De factsheet informeert u hierover.

Factsheet: Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen (VWS, V&J, VNG, maart 2016)

Brochure Asielzoekers en verkeer

Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland. In de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ staan de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Mbo-onderwijs voor asielzoekers met verblijfsvergunning

Informatie over de regelgeving bij mbo-onderwijs voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Online cursussen voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen

Cursussen voor leerkrachten PO en VO over de effecten van chronische stress bij kinderen. Leerkrachten leren in de cursussen hoe zij in hun dagelijks werk kunnen bijdragen aan het herstel van kinderen na ingrijpende levenservaringen.