De ontwikkelingen:
In het kader van het voorstel van de EC voor het Meerjarig Financieel kader is de EDUC commissie van het Comité van de Regio’s uitgenodigd om te reageren op de voor hen relevantie onderdelen. Met name het ‘Education Europe’ initiatief.

Samenvatting Commissievoorstel:
Een van de speerpunten van de Europa 2020 strategie is het terugbrengen van voortijdig schoolverlaters. De aanpak van dit probleem wordt door de EC gezien in relatie tot onderwijsniveau, onderkant arbeidsmarkt, sociale inclusie en economische ontwikkeling. Net als de andere speerpunten zal Nederland hier invulling aan moeten geven. In dit geval gaat het om een voornamelijk decentrale taak. De Europese Commissie stelt voor om extra te investeren in jeugd vanuit het ‘Education Europe’ initiatief. Tevens wordt voorgesteld om een aantal programma’s te integreren en de uitvoering samen te brengen in een organisatie zodat er een betere onderlinge afstemming plaats kan vinden en administratieve lasten kunnen worden teruggebracht.

VNG standpunt:
De VNG heeft onder andere op dit punt een decentrale toevoeging geschreven op het Nationaal Hervormings programma ( NHP). Tevens is in het Comité van de Regio’s succesvol gelobbyd om ook meer nadrukkelijk aandacht te vragen voor de rol van decentrale overheden bij de besteding van middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor het onderwerp vroegtijdig schoolverlaters.

Links:

Ter informatie