Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Het team bestaat uit ambassadeurs, regioambassadeurs, ontwikkelaars en een coördinatieteam. Hieronder kunt u zien wat de teams voor u kunnen betekenen.

De regio-ambassadeurs  van het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunen u bij het gezamenlijk werken aan de doelen van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd en het gezamenlijk leren binnen en tussen jeugdregio’s om zo de transformatie van de jeugdhulp te realiseren. Daarnaast zijn de regio-ambassadeurs beschikbaar als sparringpartner en vraagbaak.

Contactpersonen

Regionetwerk Regio-ambassadeur Mailadres Telefoonnummer
Friesland, Groningen, Drenthe      
Gemeente Hemmala Sheerbahoedoersing hemmala.sheerbahadoersing@groningen.nl 06-23847177
Aanbieder/professional Elske Algra elske@praktijk-algra.nl 06-16046411
Cliënten Martine Brouwer martine.brouwer@ziggo.nl 06-44462862
Overijssel      
Gemeente Evelien Fokkink e.fokkink@regiotwente.nl 06-12963572
Aanbieder/professional Piet Yntema piet.Yntema@sheerenloo.nl 06-50214181
Cliënten Bas Rodijk brodijk@kinderperspectief.nl 038-4225155
Gelderland      
Gemeente Carole Derks c2.derks@nijmegen.nl 06-11868706
Aanbieder/professional Ignace Vermaes ivermaes@pluryn.nl 06-42705760
Cliënten Sjoerd Wiersma sjoerd@project-jongerennetwerk.nl 06-31783570
Limburg      
Gemeente Marie-José Smeets Mariejose.Smeets@maastricht.nl 06-52086381
Aanbieder/professional Ignace Vermaes ivermaes@pluryn.nl 06-42705760
Aanbieder/professional Eugene Wijnands wijnands6@hotmail.com 06-43781576
Cliënten      
Noord-Brabant      
Gemeente Beate van der Ploeg beate.van.der.ploeg@tilburg.nl 06-52346456
Aanbieder/professional Anne Willems a.willems@Amarantgroep.nl 06-12201872
Cliënten Edwin de Coster edwindecoster@outlook.com 06-38038879
Aanbieder/professional Petya van Vliet P.van.Vliet@reiniervanarkel.nl 06-54970610
Zeeland      
Gemeente Olga Idema oidema@borsele.nl 06-31941131
Aanbieder/professional Anne Willems a.willems@Amarantgroep.nl 06-12201872
Cliënten Sjoek de Vries Sdvries@zorgbelang-zeeland.nl 06-82047011
Zuid-Holland      
Gemeente Corina van Ipenburg C.van.Ipenburg@hollandrijnland.nl 06-86847234
Cliënten      
Aanbieder/professional Petra van Buren pvanburen@kernkracht.nl 06-38304230
Noord-Holland      
Gemeente Chantal van Liefland cmvanliefland@haarlem.nl 06-46215428
Aanbieder/professional Joram van Leeuwen jvanleeuwen@haarlem.nl 06-42235959
Aanbieder/professional Hanneke Vrielink hvrielink@cordaan.nl 06-51728372
Cliënten Mohini Awadhpersad mawadhpersad@gmail.com 06-40388958
Utrecht      
Gemeente Monique Peltenburg monique.peltenburg@xs4all.nl 06-45552595
Aanbieder/professional      
Cliënten Nely Sieffers nely@sieffers.nl 06-37022113
Flevoland      
Gemeente Monique Peltenburg monique.peltenburg@xs4all.nl 06-45552595
Aanbieder/professional      
Cliënten Nely Sieffers nely@sieffers.nl

De ontwikkelaars ondersteunen u om de zorginhoudelijke transformatie te bevorderen op basis van de thema’s uit de transformatieplannen. Hieronder vindt u welke ontwikkelaar zich de komende jaren op welk thema gaat inzetten.

Contactpersonen

Ontwikkelaars Functie/dossier Mailadres Telefoonnummer
Jean-Paul Degen Ontrafelen en oplossen van schadelijke wachttijden jpdegen@namquis.nl 06-51885086
Ineke Glissenaar Voorkomen uithuisplaatsingen ineke.glissenaar@vng.nl 06-42519230
Bonita Kleefkens Verminderen overplaatsingen/
minder gesloten plaatsingen
bonita.kleefkens@vng.nl 06-21160577
Linda Nugter Preventie Linda.Nugter@vng.nl 06-14841959
Peter Winkelman Versterken informele netwerken peterwinkelman@ikidea.nl 06-24655389
Simone Loonstra Versterken van kleinschalige, gezinsgerichte
voorzieningen
simone.loonstra@vng.nl 06-20746664
Bas Wijnen Jongvolwassenheid B.Wijnen@nji.nl 06-15038420
Petra Pelkman Verbetering vroegsignalering en triage petra.pelkman@eduze.nl 06-10011392

De ambassadeurs gaan zich inzetten op de vier veranderopgaven van ‘de basis op orde-gedachte’. De ambassadeurs worden ingeschakeld om de institutionele transformatie van de jeugdhulp te bevorderen.

Contactpersonen

Ambassadeurs

Functie/dossier

Mailadres

Telefoonnummer

Jan Menting Professioneel opdrachtgever-/opdrachtnemerschap jan.menting@vng.nl 06-50296880
Mario Nossin Wijkgericht werken mario.nossin@vng.nl 06-26864748
Peter Dijkshoorn Lerend Jeugdstelsel p.dijkshoorn@accare.nl 06-46423456 / 0592-857050 (secr.)
Gieke Buur Oppakken en leren van complexe casuistiek gieke.buur@vng.nl 06-53774997

De coördinatie, communicatie, organisatie en verbinding tussen lokale, regionale en landelijke partijen en de verschillende onderdelen van het ondersteuningsteam zelf zijn belegd bij het coördinatieteam.

Contactpersonen

Coördinatieteam

Functie/dossier

Mailadres

Telefoonnummer

Jan Menting Landelijk ambassadeur Zorg voor de Jeugd Jan.Menting@vng.nl 06-50296880
Ingeborg Visscher Programmamanager ingeborg.visscher@vng.nl 06-51946708
Hedy Kloosterman Strategisch procesregisseur hedy.kloosterman@vng.nl 06-38044401
Martijn van Dam Adviseur Verbinding & Monitoring martijnvandam@fontijncocreatie.nl 06-22740849
Laura Maas Programmasecretaris laura.maas@vng.nl 06-30087269
Amber van Berkel Programmamedewerker amber.vanberkel@vng.nl 06-28359650
Sharon Mangkoewihardjo Communicatieadviseur SharonStephanie.Mangkoewihardjo@VNG.nl 06-38683031
Pamela van Deenen Programmaondersteuner secretariaatozj@vng.nl 06-55336229
Cindy Smits Programmaondersteuner secretariaatozj@vng.nl