Het ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Dit doet het team door, op vraag van gemeenten en/of aanbieders, aan te sluiten bij bestaande overleggen en/of door deze gesprekken te initiëren.  Het team bestaat uit een ambassadeur, regioambassadeurs, contactpersonen voor BGZJ, vrijgevestigden en cliëntvertegenwoordiging en een ondersteunend team.

Regioambassadeurs voor de 42 jeugdregio's

Landsdeel Jeugdregio's Contactpersoon gemeente Contactpersoon aanbieders
Noord- & Oost-Nederland Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente Linda Nugter
Linda.Nugter@vng.nl

 

 

Noord-Holland Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi- en Vechtstreek

Joram van Leeuwen
jvanleeuwen@haarlem.nl

Chantal van Liefland
cmvanliefland@haarlem.nl

 


Hanneke Vrielink
hvrielink@cordaan.nl
Utrecht & Flevoland Utrecht-stad, Lekstroom, Utrecht-West, Zuidoost-Utrecht, Eemland, Flevoland Monique Peltenburg
Monique.Peltenburg@vng.nl
Mariëlle Ploumen
m.ploumen@reiniervanarkel.nl
Gelderland Foodvalley, Midden-Ijssel/Oost-Veluwe, Noord-Veluwe, Achterhoek, Centraal-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Rivierenland

Carole Derks
c2.derks@nijmegen.nl

Ignace Vermaes
ivermaes@pluryn.nl
Zuid-Holland Haaglanden, Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland, Midden Holland

Corina van Ipenburg
c.van.ipenbrug@hollandrijnland.nl

 

Brabant Hart van Brabant, Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, West Brabant West, West Brabant Oost Beate van der Ploeg
beate.van.der.ploeg@tilburg.nl

Anne Willems
a.willems@Amarantgroep.nl
Mariëlle Ploumen
m.ploumen@reiniervanarkel.nl

Limburg Noord-Limburg, Midden Limburg Oost, Midden Limburg West, Zuid Limburg Ineke Glissenaar
Ineke.Glissenaar@vng.nl

Ignace Vermaes
ivermaes@pluryn.nl

Zeeland Zeeland Olga Idema
oidema@borsele.nl

Anne Willems
a.willems@Amarantgroep.nl

Ambassadeur Zorglandschap jeugd

Jan Menting, Jan.Menting@vng.nl    

Contactpersonen voor BGZJ, vrijgevestigden en cliëntvertegenwoordigers

Marit de Jong
marit@maritdejong-advies.nl
BGZJ Bovenregionale aanbieders van specialistische jeugdhulp
Annemarie van der Meer
Annemarie.van.der.Meer@significant.nl
Intermediair vrijgevestigden LVVP, NVvP, NIP en NVO
Harald Posthumus
haraldp@ziggo.nl
Cliëntvertegenwoordiging  

Ondersteunend team

Naam Functie Mail
Ingeborg Visscher Projectleider OT Zorglandschap Ingeborg.Visscher@vng.nl

Laura Maas

Projectsecretaris OT Zorglandschap Laura.Maas@VNG.nl

Cindy Smits

Projectondersteuner OT Zorglandschap Cindy.Smits@VNG.nl