U kunt uw vragen over de lokale preventieakkoorden stellen via lokalepreventieakkoorden@vng.nl of telefonisch bij het Klantcontactcentrum van de VNG: 070- 373 8393.

U kunt het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden ook benaderen voor ondersteuning. Voor deze ondersteuning is een budget per gemeente beschikbaar. Voor een indicatie van het beschikbare budget voor de ondersteuning, verzoeken we u ons op bovenstaand adres te mailen.

Voorbeelden:

  • Formateur/Procesbegeleiding Net als bij de lokale sportakkoorden is het mogelijk budget te krijgen voor het aanstellen van een formeer/procesbegeleider om te komen tot een lokaal of regionaal preventieakkoord.
  • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders waarvan het wenselijk is dat deze aansluiten bij het lokaal preventieakkoord en waarmee tijdens de bijeenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden.
  • Meelezen met concept teksten van het lokaal preventieakkoord.
  • Meedenken met de integrale benadering van preventie, bijvoorbeeld door verbreding naar de aanpak van schulden/armoede en de Omgevingswet.
  • Inhoudelijke input, bijvoorbeeld vanuit een specifieke deskundigheid rond de effectiviteit van maatregelen.
  • Serious game – VTV In2Action: VTV In2Action laat ‘lokale spelers’ zien hoe vanuit verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken kan worden. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst van één dagdeel, die wordt gespeeld door ongeveer 40 mensen uit één gemeente. Klik hier om je in te schrijven. Let op: deze game kun je inzetten als onderdeel van een ondersteuningsaanvraag Lokale Preventieakkoorden bij de VNG. In dat geval kunnen de kosten vergoed worden.

Het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden werkt samen met verschillende partners. Samen ondersteunen wij gemeenten bij het terugdringen en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en aanverwante factoren.

Ondersteuningsteam benaderen

Wilt u het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNG benaderen voor ondersteuning?
Mail ons dan het ingevulde intakeformulier op lokalepreventieakkoorden@vng.nl. Lees voordat u het intakeformulier opstuurt hieronder het document met de meest voorkomende vragen door.
Zo weet u precies hoe het zit met de verschillende budgetten, welke partners u allemaal kunt aanhaken en wat voor afspraken u samen kunt maken. 

Overige bronnen

Zie ook