U kunt uw vragen over de lokale preventieakkoorden stellen via lokalepreventieakkoorden@vng.nl of telefonisch bij het Klantcontactcentrum van de VNG: 070- 373 8393.

U kunt het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden ook benaderen voor ondersteuning van onze experts ter plaatse. Voorbeelden:

  • Procesbegeleiding bij het maken van bestuurlijke en ambtelijke afspraken tussen meerdere gemeenten die willen samenwerken in een regionaal preventieakkoord. Ook interne procesbegeleiding om te komen tot een lokaal preventieakkoord is mogelijk.
  • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders waarvan het wenselijk is dat deze aansluiten bij het lokaal preventieakkoord en waarmee tijdens de bijeenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden.
  • Meelezen met concept teksten van het lokaal preventieakkoord.
  • Meedenken met de integrale benadering van preventie, bijvoorbeeld door verbreding naar de aanpak van schulden/armoede en de Omgevingswet.
  • Inhoudelijke input, bijvoorbeeld vanuit een specifieke deskundigheid rond de effectiviteit van maatregelen.
  • Serious game – VTV In2Action: VTV In2Action laat ‘lokale spelers’ zien hoe vanuit verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken kan worden. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst van één dagdeel, die wordt gespeeld door ongeveer 40 mensen uit één gemeente. Klik hier om je in te schrijven. Let op: deze game kun je inzetten als onderdeel van een ondersteuningsaanvraag Lokale Preventieakkoorden bij de VNG. In dat geval kunnen de kosten vergoed worden.

Het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden werkt samen met het ministerie van VWS, Pharos, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), GGD GHOR en Alles is Gezondheid.

Zie ook