Op de meeste financiële coronasteunmaatregelen, waaronder de Tozo en TONK, kan na 1 oktober 2021 geen beroep meer worden gedaan.

Nu de beperkingen voor vrijwel alle ondernemingen zijn opgeheven, gaat het kabinet ervan uit dat de meeste zelfstandig ondernemers weer door kunnen gaan met hun onderneming. Ondernemers die niet direct kunnen opstarten of zich afvragen op welke wijze ze door kunnen gaan, kunnen zich tot de gemeente wenden voor verdere ondersteuning. 

Gemeenten proactief naar zelfstandigen

Kenmerkend voor zelfstandig ondernemers is dat er geen of weinig bekendheid  is met de mogelijkheden die gemeenten bieden. Tegelijkertijd is het een groep die liever zelf de problemen wil aanpakken. Het resultaat kan zijn dat mogelijkheden niet worden benut en de problemen alleen maar groter worden. Het advies aan gemeenten is om het huidige bestand met ontvangers van Tozo 5 te analyseren en die ondernemers te benaderen die mogelijk ondersteuning nodig zullen hebben en hen de opties aan ondersteuning voor te leggen en te stimuleren daarvan gebruik te maken. 

Op weg naar ander werk

Ondernemers en zzp'ers die extra hulp nodig hebben bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt kunnen terecht bij 1 van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s). De RMT’s bieden hulp naar ander werk, in de vorm van intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. De RMT’s zijn er voor die mensen die door de coronacrisis hun werk zijn verloren of dreigen kwijt te raken, én moeite hebben om ander werk te vinden. 

RMT’s bestaan uit een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, SBB, onderwijs, vakbonden en werkgeversorganisaties. De aanpak richt zich op meer kansen voor werkzoekenden en een betere match met het beschikbare werk in Nederland, om zo werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. 

Financiële ondersteuning

Als na 1 oktober financiële ondersteuning nodig is, kan de ondernemer een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De uitvoering van deze regeling  is complex en is voor gemeenten en ondernemers een flinke administratieve opgave. Omdat mogelijk een groot aantal aanvragen zal worden ingediend, heeft het kabinet besloten om het Bbz voor Q4 2021 op diverse punten te vereenvoudigen.

 • De vermogenstoets wordt buiten toepassing gelaten bij een aanvraag levensonderhoud
 • Het wordt deels mogelijk om de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen
 • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering geschiedt per kalendermaand in plaats van per boekjaar
 • De verstrekking van de Bbz-uitkering geschiedt om niet (onder verrekening van (partner)inkomsten en wordt niet gezien als een voorlopige lening

Hiervoor zijn diverse ondersteuningsdocumenten opgesteld:

Ondersteuningsproject voor gemeenten

Het project 'Geldzaken en ondernemers' biedt gemeenten ondersteuning met:

 • Bewustwording: door tijdig hulp te bieden worden ook de kosten voor gemeenten beperkt. Bovendien zijn gemeenten verplicht om schuldhulptrajecten open te stellen voor zelfstandig ondernemers; en kunnen zij niet slechts volstaan met het aanbieden van een Bbz-traject waarbij de schulden niet of beperkt worden aangepakt.
 • Adequate informatie voor ondernemers op een centrale plek binnen de gemeente (digitaal en/of fysiek).
 • Helpen en verbeteren van de interne communicatie tussen de diverse betrokkenen.
 • Slimme tips, best practices en adviezen op het organisatorische vlak.
   
 • Lees meer over ondersteuning van ondernemers met financiële problemen