Tussen 2021 en 2029 leggen gemeenten al hun regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving vast in een omgevingsplan. Om gemeenten bij deze opgave te ondersteunen ontwikkelt de VNG een breed pakket aan instrumenten.

Hier vindt u een overzicht van de middelen die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een omgevingsplan.

Ontwikkeling staalkaarten en bouwstenen omgevingsplan

Het blijkt nog erg moeilijk om te conceptualiseren en visualiseren hoe een ‘echt’ omgevingsplan er uiteindelijk uit kan gaan zien, mede doordat de wet- en regelgeving nog in ontwikkeling is. De roep om een nadere inhoudelijke concretisering is dan ook groot.

De VNG – gesteund door onze interbestuurlijke partners en veel gemeenten – vindt het daarom noodzaak om vooruitlopend op de Omgevingswet volop met het omgevingsplan te gaan experimenteren en om de mogelijkheden van de Omgevingswet goed en tijdig te verkennen en benutten.

Staalkaarten

Mogelijke modellen van omgevingsplannen worden opgesteld en getoetst aan de praktijk. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke uitwerkingen voor uiteenlopende gebiedstypen, thema’s en situaties. Alle ervaringen worden gebruikt voor het opstellen van concrete handvatten met zogenaamde staalkaarten, die gebruikt kunnen worden voor het maken van een omgevingsplan. Knelpunten die tijdens het proces naar voren komen, worden doorgegeven aan de wetgever.

Gefaseerde aanpak

Er is een gefaseerde aanpak voorzien waarbij steeds een aantal staalkaarten in opdracht zal worden ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling wordt door de opdrachtnemers en door de deelnemers in het project (waaronder veel medewerkers van overheden) bekeken hoe het vormgeven van een omgevingsplan in het algemeen en een staalkaart in het bijzonder eruit ziet.

Meer informatie

Groot onderhoud model-APV

Ook de Model-Algemene Plaatselijke Verordening zal onder handen genomen worden. Verschillende onderdelen zullen op den duur verdwijnen om voortaan als modelbouwsteen door het leven te gaan. Wat overblijft dient netjes ‘afgehecht’ te worden.

Omdat het laatste groot onderhoud aan de model-APV alweer uit 2008 dateert, willen we van het moment gebruik maken om ook de overgebleven delen kritisch tegen het licht te houden. Deregulering en het maken van een kwaliteitsslag zijn hierbij het voornaamste doel.

Meer invoeringsondersteuning

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.