Voor een aantal programma's en wetstrajecten zijn er aparte teams voor ondersteuning en/of advies aan gemeenten.