GGD GHOR Nederland ondersteunt vanaf 2018 in opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS de lokale en regionale meldpunten niet-acute zorg.

Een overzicht van activiteiten en ontwikkelde producten vindt u op deze pagina:

Meldpunten niet-acute zorg - GGD GHOR Nederland

Factsheet

GGD GHOR Nederland maakte ook een overzicht van de meldpunten per veiligheidsregio: 

Meldpunten-per-Veiligheidsregio (pdf, 178 kB)


Handleidingen

De lessons learned zijn verzameld in een algemene handleiding (hieronder de update 2022):

Handreiking meld- en adviespunten niet-acute zorg (ggdghor.nl) (pdf, 601 kB)

De wettelijke borging van de meldpunten wordt voorbereid in de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS). Hiermee wordt de wettelijke basis voor gegevensdeling geregeld. Tot die tijd zijn handvatten over de juridische basis  voor de inrichting van een zorgvuldige en rechtmatige gegevensverwerking in de meldpunten niet-acuut opgesteld en die leest u in deze handreiking.

Meldpunten niet-acuut: handvatten voor gegevensverwerking (ggdghor.nl) (pdf, 1 MB)

Een overzicht van de juridische aspecten bij het inrichten van een meldpunt niet acute zorg (behorende bij de handreiking voor gegevensverwerking) vindt u in dit document:

Juridische aspecten bij inrichten meldpunt niet-acute zorg (ggdghor.nl) (pdf. 323 kB)

Het kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag geeft toegang tot allerlei informatie die relevant is voor (het verbeteren van) de kwaliteit van het meldpunt. Op 6 onderdelen zijn een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten benoemd. Het geeft meldpunten de mogelijkheid te zien waar het meldpunt staat, en biedt handvatten om het meldpunt verder te ontwikkelen.

Kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt (ggdghor.nl) (pdf, 409 kB)