Het doel: Samenwerkende Portalen-Generieke Services

Generieke patronen die ingezet kunnen worden voor de communicatie/interactie tussen (overheids)organisaties en haar klanten (inwoners/ondernemers).

In dit project willen we de volgende services generiek aanbieden voor inwoners vanuit de overheidsportalen: 

  1. Notificatieservice
  2. Mijn Berichten
  3. Mijn Taken
  4. Contactmomenten

Fasering en samenhang met andere ontwikkelingen:
Het traject waarin vier van deze generieke services ontworpen en beproefd worden. Na testen bij inwoners en experts worden beschikbare ontwerpen geanalyseerd binnen de overheid. Daarnaast wordt de samenhang met andere ontwikkelingen binnen de overheid in kaart gebracht.

Doorkijk naar het vervolg:
Inzichten ten aanzien van de beleving van de generieke services door gebruikers (inwoners). En concrete handvatten om de verdere technische ontwikkeling ervan te kunnen optimaliseren en realiseren.