De gemeente Ommen maakt zich zorgen om de gevolgen van de bezuinigingen. Tegen decentralisatie op zich heeft het gemeentebestuur geen bezwaar maar dan moeten daar wel de benodigde middelen beschikbaar voor worden gesteld.  B&W van Ommen vinden ook dat het rijk zich minder moet bemoeien met gemeentebeleid. De bestuurders in Ommen vinden dat dit in het nieuwe bestuursakkoord moet worden vastgelegd. Bij de WMO is dit wel gebeurd, het leverde veel bureaucratie wat handenvol geld kostte. 

 

Kees Jan de Vet was op 7 december op bezoek in Ommen. De gemeente verwacht veel geld te moeten uitgeven aan de verbetering van een rijksweg. De gemeente hoorde pas op in een laat stadium van de plannen om de 'dodenweg' op te knappen, en voelde zich onder druk gezet om mee te betalen.

 

Het college en de raad vragen daarom aan de VNG oog te hebben voor de manier waarop het rijk beleid uitzet richting gemeenten. Juist in deze tijd van bezuinigingen mag het niet zo zijn dat het rijk de gemeenten buiten besluitvormingsprocessen houdt tot het moment dat van de gemeente een financiële bijdrage wordt verwacht.    

 

Het gemeentebestuur voelt zich zeer betrokken bij de VNG en zou daarom graag de VNG aan de ene kant op vele gebieden willen steunen als aan de andere kant graag elke mogelijkheid aangrijpen zijn mening binnen de VNG te ventileren. Een belangrijk punt van kritiek: in de modelverordeningen zijn in de loop der tijden te veel slordigheden geslopen; die moeten eruit.