Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV).

Dat betekent dat gemeenten nieuwe software moeten aanschaffen of dat aanpassingen nodig zijn aan de huidige software. Denk hierbij aan software voor het behandelen van een vergunningaanvraag of het opstellen van een omgevingsplan (de huidige bestemmingsplannen). Doordat gemeenten – en andere overheden – hun lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening, ontstaat uiteindelijk een digitaal stelsel Omgevingswet waarbij alle landelijke en lokale gegevens via één voorziening beschikbaar worden.

Meer over de veranderingen op gebied van informatievoorziening vindt u in de handreiking.  Acties om de informatievoorziening voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet vindt u in de checklist.

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.