Zonder vooraf een bepaalde opdracht of plan de buurt in. Met een open oog en oor op zoek naar ontmoetingen die inkijk geven in wat mensen in de buurt bezighoudt.

Samen met collega’s uit diverse vakgebieden of organisaties de leefomgeving als een geheel zien. Ontdekken dat een goed plan niet ontstaat uit een optelsom van beleidsregels en het ontwerp van de gemeente, maar dat het een afgestemd en afgewogen geheel moet zijn.

Wat is het doel?

De Omgevingswandeling brengt twee opdrachten bij elkaar:

 • In gesprek met mensen over hun leefomgeving
  Dan blijkt de waardering voor de buurt te gaan over het park om de hoek, de bereikbaarheid van de sportclub, het contact met de buren, de kwaliteit van de woningen het winkelaanbod, de veiligheid op straat, het geluid van de doorgaande weg en het zwerfvuil op straat. De kwaliteit van de leefomgeving wordt in samenhang beoordeeld en ervaren.
 • Samenwerking tussen de gemeente en de burgers en ondernemers in een stad
  Meer in samenspraak werken aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. Welke wensen, plannen en initiatieven leven dan in de buurt? Wat is er nodig en wat is er mogelijk? En wie doet wat/ Geef ruimte aan initiatieven die er leven en ondersteun en vul aan als gemeente waar nodig. Wees duidelijk wat prioriteit heeft en geef vervolgens ruimte voor eigen gezamenlijke invulling.

Wat is het resultaat?

Spontane ontmoetingen en gesprekken met bewoners en ondernemers in de wijk geven een veelzeggende en soms diepgaande inkijk in wat er in een buurt speelt. En niet toevallig ook een andere kijk dan soms op tafel komt bij meer traditionele informatie en inspraakbijeenkomsten.

Ervaringen en inzichten van deelnemers

 • Voor het doen van een Omgevingswandeling moet je zelf wel de tijd nemen. Mensen voelen gelijk als je niet echt aandacht voor ze hebt.
 • De Omgevingswandeling is een mooie vorm om als raadslid op een andere manier in gesprek te komen. Niet door met z’n allen bij een marktkraampje te gaan staan.
 • Mensen zijn heel bereidwillig om te vertellen. Pas aan het eind van een gesprek vragen ze waarom je al deze dingen wil weten.
 • De mooiste gesprekken voer je als je alleen op pad gaat. Dan kom je niet zo bedreigend over.
 • Mensen komen vanzelf op je pad, als je ervoor open staat.
 • Je maakt echt contact als je een luisterend oor biedt.
 • Je ontdekt nieuwe verbindingen met mensen, waar je niet achter komt als je alleen naar iemands standpunten luistert.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zelf een omgevingswandeling organiseren, neem dan contact op met:

 • VNG-informatiecentrum
 • Telefoon: 070 - 373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)