De DR on Tour was op 22 maart 2011 in Oldebroek. Kees Jan de Vet werd er ontvangen door de burgemeester, Herman Overweg, een aantal wethouders en raadsleden, de gemeentesecretaris en de griffier.

Kees Jan de Vet begint met een toelichting op het bestuursakkoord. ‘Er komt veel op gemeenten af de komende jaren. Bij het overleg over het bestuursakkoord zijn er op dit moment een aantal zorgpunten, onder meer op het gebied van de sociale werkvoorziening en bezuinigingen op milieugebied. Het bestuursakkoord wordt, als de zorgpunten kunnen worden opgelost, voorgelegd aan de gemeenten.‘

Gemeentefonds
De burgemeester vraagt naar de verdeling van het Gemeentefonds en de gevolgen voor de kleinere gemeenten. ‘Het gevoel is dat de verdeling vooral in het voordeel is van de grote gemeenten met grootstedelijke problemen, en dan vooral de G4.’

Kees Jan de Vet antwoordt dat er de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor de kleinere gemeenten en noemt enkele voorbeelden. ‘Verder kijkt, naast de VNG en het Rijk, ook de Raad voor Financiële Verhoudingen naar de verdeling van het Gemeentefonds.’

De bestuurders en raadsleden van Oldebroek vragen de VNG om de komende jaren toch nog meer aandacht te besteden aan de kleinere gemeenten.

Decentralisaties
Er komen grote decentralisaties op gemeenten af. De VNG zat op het moment van het bezoek aan Oldebroek nog midden in gesprekken met het Rijk over hoe dit te organiseren. De raadsleden vragen of het van belang is voor de VNG als gemeenten zich erover uitspreken? ‘Dit is zeker van belang’, antwoordt Kees Jan de Vet, ‘bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg.’

Gemeentelijke herindeling
Volgens de VNG moet de keuze voor herindeling vooral vanuit gemeenten zelf komen, herindeling mag niet van bovenaf opgelegd worden. Volgens de raadsleden stuurt de provincie Gelderland vooral op regionale samenwerking van gemeenten, maar de vraag is welke consequenties dat heeft voor de legitimiteit van bestuur.

Kees Jan de Vet herkent deze ontwikkeling. Hij denkt dat het belangrijk is dat burgemeester en wethouders zaken goed terugkoppelen naar de raad en de burgers. ‘Bovendien is het de kracht van de regio zelf om ja of nee tegen de samenwerking te zeggen. ‘

Goed initiatief
Burgemeester Overweg sluit het bezoek af met de opmerking dat het een leerzaam gesprek was en dat DR on Tour een goed initiatief is van de VNG.