In Oisterwijk ontmoette Kees Jan de Vet burgemeester Janssen, de wethouders Van Hezik,  Wagenmakers, Rijnen, de locosecretaris Van den Berg. Ook een aantal raadsleden was erbij: mevr M. Bastiaan (PrO), de heer K. van Elderen (PGB), de heer R. van de Ven (AB), de heer M. Schoenmakers (VVD) en mevr P.G. van Wijk, griffier.

 

Geld
Het gemeentefonds blijft volgend jaar ongeveer gelijk, wel is er een sterke daling op doeluitkeringen, vertelde Kees Jan de Vet. De gemeenten krijgen veel nieuwe taken. 'De VNG zet erop in dat dit alleen gebeurt op acceptabele voorwaarden,' zei De Vet. Burgemeester Janssen vroeg zich af of de decentralisatie van AWBZ (deels), jeugdzorg en de Wajong 'drie keer een kans of drie keer ellende' is. 'Beleidsvrijheid en voldoende geld zijn absolute vereisten.'

Bezuinigingen
Oisterwijk heeft net als andere gemeenten flink te lijden onder de crisis. De eigen inkomsten zijn sterk teruggelopen door tegenvallende grondexploitaties. Voor 2011 is begroting rond: maar wat brengt 2012? Gemeenten kunnen onmogelijk alles overnemen van het rijk. De discussie over de decentralisatie zal de VNG sterker/meer met de leden moeten voeren!

Samenwerken  
In Oisterwijk willen bestuurders geen opgelegde schaalvergroting, maar wel samenwerking. De gemeente wil proberen geld te besparen door in de uitvoering samen te werken in het Land van Heusden en Altena, al is het nog zoeken naar een goede wijze van aansturing.

 VNG
Het gesprek ging ook over de VNG. Burgemeester Jansen vindt dat ook de VNG de broekriem moet aanhalen. 'We zullen moeten besluiten wat de kerntaken zijn van de VNG, en welke projecten met extra geld kunnen worden uitgevoerd,'  zei hij.