In 2021 start het oefenjaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overheden bereiden zich hier nu op voor. In dat kader stellen overheden veel vragen aan VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet over het oefenaanbod voor Omgevingswetsoftware. Om overheden de gevraagde informatie te kunnen geven, hebben we softwareleveranciers gevraagd om het oefenaanbod toe te lichten.

VTH-, Plan- en toepasbare regelsoftware

Elke leverancier heeft per domein – VTH-, Plan- of toepasbare regelsoftware – aangegeven welke producten de leverancier aan oefenaanbod aanbiedt. Ze geven antwoord op vragen als: Welk type software is beschikbaar? Is dit inclusief koppeling naar DSO-LV? Wanneer is de oefensoftware beschikbaar? Is er begeleiding door de leverancier? Welke kosten zijn ermee gemoeid? Welke functionaliteit is nu of op termijn te beoefenen?

Leveranciers geven voor elk domein waarin software wordt aangeboden antwoord op de verschillende vragen. Deze documenten zijn online beschikbaar.