Sinds juli 2019 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan met de pre-productieomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en met ondersteuning van een softwareleverancier. Met deze oefenomgeving kunnen gemeenten ervaring opdoen met het maken, verifiëren en publiceren van toepasbare regels. Kortom, de stappen die nodig zijn om vragenbomen te publiceren in het Omgevingsloket. Hiermee krijgen gemeenten zicht op de ondersteuning die ze nodig hebben bij het werken met toepasbare regels.

De oefenomgeving wordt geleverd door DSO-LV. Voor iedere gemeente is er sinds juli 2019 in deze omgeving het eigen ambtsgebied beschikbaar en een lege structuur met daarin een aantal topactiviteiten, zoals ‘kappen van een boom’ en ‘maken of veranderen van een uitweg’. Een gemeente kan in deze omgeving, met hulp van een softwareleverancier, zelfgemaakte vragenbomen publiceren en vervolgens in het Omgevingsloket beproeven, zonder eerst een omgevingsplan te moeten opstellen en digitaliseren. Deze situatie blijft in ieder geval tot het einde van het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar. De pre-productieomgeving van DSO-LV blijft ook daarna beschikbaar om te oefenen, zowel voor toepasbare regels als voor de andere onderdelen van DSO-LV. De VNG onderzoekt momenteel samen het programma Aan de slag met de Omgevingswet hoe gemeenten ook in het tweede kwartaal van 2020 kunnen blijven oefenen met toepasbare regels zonder eerst zelf een omgevingsplan te moeten digitaliseren en publiceren. 

Om te oefenen heeft u een softwareleverancier nodig die voor u de aansluiting op het DSO kan realiseren. Een aantal softwareleveranciers biedt in ieder geval tot het einde van het eerste kwartaal van 2020 de mogelijkheid om tijdelijk gebruik te maken van hun software om toepasbare regels mee op te stellen en te registreren in DSO-LV. Het gaat om de volgende leveranciers: 

  • Berkeley Bridge. Meer informatie vindt u hier.
  • Geodan/FLO Legal. Meer informatie vindt u hier.
  • Regeldienst.nl. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u met een andere leverancier oefenen of heeft u al een leverancier voor toepasbare regels, informeer dan bij deze leverancier naar de mogelijkheden voor het oefenen met toepasbare regels in het DSO-LV.

De oefenomgeving

Tot en met het eerste kwartaal van 2020 werden er introductiecursussen Toepasbare regels gegeven. Op dit moment zijn er geen nieuwe cursussen gepland. Als u geïnteresseerd bent in een introductiecursus dan kunt u contact op nemen met uw regionale implementatiecoach Omgevingswetof via omgevingswet@vng.nl