De bedrijfsvoeringen van de gemeenten Son en Breugel en Nuenen zijn per 1 juli 2010  samengevoegd. Een efficiënte en effectieve samenwerking is voor beide gemeenten belangrijk. Wellicht gaat men de samenwerking verbreden.

Diverse gemeenten hebben in elk geval al aangegeven belangstelling te hebben voor het samenwerkingsmodel van Son en Breugel/Nuenen.

Dit onderwerp kwam uitgebreid aan de orde tijdens het kennismakingsbezoek van Kees Jan de Vet aan de Brabantse steden Nuenen en Son en Breugel in november 2010. De gemeenten hadden ervoor gekozen om de VNG gezamenlijk te ontvangen, om zo hun onderlinge band te onderstrepen.

Lokaal maatwerk
De gemeenten maken zich grote zorgen over de decentralisatietendens en de rol van de VNG daarin. Niet alles kan op lokaal niveau worden gedaan. Lokaal maatwerk is volgens de twee gemeenten belangrijk: de een kan en wil meer dan de ander. Laat differentiatie lokaal tot stand komen, en niet op centraal niveau worden gedicteerd.

Automatisering en dienstverlening
De gemeenten geven aan dat zij voor de VNG een leidende rol zien in het nemen van initiatief op het gebied van automatisering, efficiency en technische dienstverlening. Belangrijk is dat niet elke gemeente voor zichzelf het wiel moet uitvinden. Het is van belang om niet te verslappen. Het lokaal bestuur moet blijvend geholpen worden om effectieve oplossingen te vinden in het kader van automatisering en dienstverlening.

Nuenen en Son en Breugel willen tenslotte dat de VNG goed luistert naar de leden. Als gemeenten moeten bezuinigen, moet de VNG ook een stap terug zetten.