Verschenen nieuwsbrieven van het Schakelteam en Aanjaagteam.

2018

Schakelteam presenteert slotconclusies: minder bureaucratie, meer oog voor elkaar

 • Pleidooi voor landelijk publieksnummer verzilverd
 • Financiering eenvoudiger maken
 • Voortvarendheid bij gemeenten
 • Continuïteit
 • Manifest

Nieuwsflits Slotconclusies Schakelteam - september 2018

Manifest #oogvoorelkaar

 • Noodzaak manifest
 • Ondertekenaars
 • Helpende hand bieden
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Zet jij je er ook voor in?

Nieuwsflits Oog voor elkaar - september 2018

Sensitiviteit voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

 • Meer geduld en begrip - Ik ben 6 van 6 (twee films)
 • SCIL: een hulpmiddel bij vermoeden van LVB
 • MEE NL: e-learning en checklist
 • Alleen straffen helpt verdachten met LVB niet verder
 • EdLoket geeft praktische tips over schrijven
 • LifeWise: Methodisch kader voor de begeleiding van LVB-cliënten
 • Blog en handreikingen

Nieuwsbrief LVB - juni 2018

Mei 2018

 • Ervaringsdeskundige Anne-Barbara: Het is belangrijk dat de naasten gehoord worden.
 • Handelingsbank verward gedrag
 • Vliegende Brigade+ expert maakt onderlinge gesprek gemakkelijker
 • Hart van Brabant analyseert politiemeldingen
 • Tools voor een goedwerkende aanpak

Nieuwsbrief - mei 2018

Aanpak onderdeel coalitieakkoorden

 • Brief aan gemeenteraden
 • Weerbarstige werkelijkheid
 • Gemeentelijke monitor
 • Analyse E33 meldingen
 • Subsidie voor inschakelen experts aanpak verward gedrag
 • Vertoont iemand verward gedrag, vraag dan hoe je kunt helpen

Nieuwsflits Aanpak  - april 2018

Samen werken aan sociale inclusie

 • E-magazine met terugblik op het op 15 maart 2018 gehouden congres rond vijf thema's voor een inclusieve en veilige wijk: burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang.
 • Blog: Verward of licht verstandelijk beperkt?
 • Sjamanen in het oerwoud

Nieuwsflits Congres - maart 2018

Crisiskaart

 • Crisiskaart zorgt voor meer zelfvertrouwen en minder opnames
 • Daniejel de Greef: Crisiskaart-consulent
 • Ervaringsdeskundigen verspreiden crisiskaart over heel Zeeland
 • Waar is de Crisiskaart te krijgen?
 • Volg de Crisiskaart op social media

Nieuwsflits Crisiskaart - maart 2018

Februari 2018

 • Ervaringsdeskundige Denise: Luister naar de cliënt!
 • Handreiking beoordelingsfunctie
 • Subsidieoproep versterken meld- en adviespunten
 • Aangepaste subsidieregeling onverzekerden
 • Werken aan wijken waarin iedereen meedoet

Nieuwsbrief - februari 2018

2017

November 2017

 • Blog van Marianne, moeder van iemand met verward gedrag
 • Voorlopig model melding
 • Reactie op de tussentijdse rapportage van het Schakelteam
 • Subsidieoproepen ZonMw
 • Webtool handvat gegevensdeling
 • Regiobezoeken en voorbeelden uit de praktijk

Nieuwsbrief - november 2017

Herstel en Meedoen

(bouwsteen 1 & 2)

 • Het verhaal van Ans
 • Tips en tricks over het opzetten van een zelfregiecentrum
 • Voorbeelden van herstelinitiatieven
 • Handboek "Zelfregie werkt"
 • Bouwstenen voor Participatie en Herstel
 • Blog: Herstel en meedoen, doe het samen!

Nieuwsbrief Herstel en Meedoen (nov. 2017)

Juli 2017

 • Ervaringsdeskundige Danielle: 'Eigen ervaringen gebruiken'
 • Nieuwe subsidieronde Personen met Verward Gedrag
 • Wet aanpak woonoverlast
 • Blijvend aandacht voor forensische en intensieve zorg
 • Gesubsidieerde projecten nu ook gebundeld per regio

Nieuwsbrief - juli 2017

Informatievoorziening

(verdieping bouwsteen 9)

 • Ontwikkelplein over informatiedeling
 • Randvoorwaarden voor effectieve ketensamenwerking
 • Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein
 • Analyse van behoeften, problemen en oplossingsrichtingen bij domeinoverstijgende informatie-uitwisseling
 • Een gesprek over informatie-uitwisseling
 • Tuchtrecht in de gezondheidszorg
 • Verslagen van de workshops gehouden tijdens het ontwikkelplein

Nieuwsbrief Informatievoorziening (juli 2017)

Juni 2017

 • Ervaringsdeskundige Marianne: "Zorg voor een behandeling die psychiatrie combineert met gedragsproblematiek"
 • Landelijke uitrol van de crisiskaart
 • Nieuwe projecten met subsidie van ZonMw van start
 • Het Schakelteam blogt...
 • Eén jaar verdiepingsregio’s
 • Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?
 • Aanpak per regio
 • Regio Gooi- en Vechtstreek ondertekent samenwerkingsovereenkomst

Nieuwsbrief - juni 2017

Passende ondersteuning, zorg en straf

(verdieping bouwsteen 8)

 • Ervaringsdeskundige Danielle: "Mijn ervaringen gebruik ik nu om anderen te helpen"
 • Ontwikkelplein Zorg & Straf
 • Praktijkvoorbeelden in verbinding Zorg & Straf
 • Onderzoek naar de beletselen in de continuïteit van zorg
 • Er is wettelijk veel mogelijk om zorg te verlenen
  Interview met Geert Steeghs, officier van Justitie Oost Nederland
 • Herinnering Subsidieoproepen ZonMw

Nieuwsbrief Passende ondersteuning, zorg en straf (mei 2017)

April 2017

 • Ervaringsdeskundige Paola: "Verwarring is heel menselijk en kan iedereen overkomen."
 • Brief Schakelteam aan informateur Schippers
 • Nieuwe subsidieoproepen voor projecten Personen met verward gedrag
 • Inventarisatie: Eerste opvang en beoordeling
 • Notitie: Bouwstenen voor participatie en herstel

Nieuwsbrief - april 2017

Maart 2017

 • Ervaringsdeskundige Joke: Biedt herstelgerichte zorg en maak verbinding met iedereen die betrokken is.
 • Projecten met subsidie van start
 • Subsidieprojecten Crisiskaart Zeeland en Mental Health First Aid
 • Uit de praktijk: Amsterdam
 • Vliegende brigade geeft hulp bij aanpak personen met verward gedrag

Nieuwsbrief - maart 2017

Januari 2017

 • Ervaringsdeskundige Joris: Zorg voor een vertrouwensband!
 • Subsidieoproepen ZonMw
 • Vliegende brigade voor hulp bij aanpak personen met verward gedrag
 • Uit de praktijk: Regio Oost-Brabant
 • Landelijk dekkend netwerk

Nieuwsbrief - januari 2017

2016

December 2016

 • Ervaringsdeskundige Gonnie: Laat je vooroordelen los!
 • Het Schakelteam stelt zich voor
 • Projecten Personen met verward gedrag – Vraag subsidie aan!
 • Uit de praktijk: Plan van aanpak regio Zuid-Limburg
 • Factsheet Trimbos Instituut: zet feiten op een rij

Nieuwsbrief - december 2016

November 2016

 • Ervaringsdeskundige Danny: 'Luister ook oprecht naar de patiënt.'
 • Opstartfase schakelteam Personen met Verward Gedrag
 • Vliegende brigade voor hulp bij aanpak personen met verward gedrag
 • Projecten Personen met verward gedrag – Vraag subsidie aan!
 • Uit de praktijk: Regeling tijdelijke urgente zorg LVB
 • Ontwikkelplein over melding, beoordeling/risicotaxatie en vervoer

Nieuwsbrief - november 2016

Oktober 2016

 • Het persoonlijke verhaal van Denise
 • Laatste bijeenkomst aanjaagteam Verwarde Personen
  Resultaten en digitaal magazine
 • De werkplaatsen
  Inspiratie sessies bouwstenen en werken vanuit gedeeld perspectief
 • Van aanjaagteam naar schakelteam
  De volgende stap op weg naar een sluitende aanpak verwarde personen

Nieuwsbrief - oktober 2016

September 2016

 • Het persoonlijke verhaal van Marcello
 • Opdrachtgevers stellen ‘schakelteam’ in
 • Sluitende aanpak toegelicht (animatie)
 • Uit de praktijk: Mien aigen hoes, Groningen
 • Kijktip: De Monitor over verwarde personen
 • Handreiking Continuiteït van zorg verschenen
 • Rotterdams meldpunt Verwarde Personen van start

Nieuwsbrief - september 2016

Augustus 2016

 • Het persoonlijke verhaal van Karin
 • Inloopcafé aanjaagteam - 6 september in Assen
 • Zelfregiecentrum Weert
 • Cliënt- en familieorganisaties betrekken bij aanpak
 • Handreiking: Een integrale blik op zorg en re-integratie

Nieuwsbrief - augustus 2016

Juli 2016

 • Het verhaal van Joris
 • Tweede tussenrapportage
 • Uit de praktijk: Samenwerking in de eerste lijn
 • Het volgende inloopcafé in Assen
 • Save the date! 30 september

Nieuwsbrief - juli 2016

Juni 2016

 • Het verhaal van Gonnie
 • Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen
 • Nieuwe editie inloopcafé: kom langs!
 • Vrijwel iedereen heeft de kracht er zelf uit te komen
  (verslag bijeenkomst 16 mei in Amsterdam)
 • Uit de praktijk: De Psycholance
 • In de kamer: veel aandacht voor 24/7 beschikbaarheid

Nieuwsbrief - juni 2016

Mei 2016

 • Het verhaal van Danny
 • Liesbeth Spies, voorzitter aanjaagteam, kijkt terug op congres VZHG
 • De integrale aanpak verwarde personen van de gemeente Tilburg
 • Intensieve samenwerking GGD en politie in Amsterdam
 • De nieuwe LinkedIn-groep aanjaagteam Verwarde Personen
 • Inloopcafé in de 'huiskamers van de buurt' op 14 juni in Amsterdam

Nieuwsbrief - mei 2016

April 2016

 • Het verhaal van een ervaringsdeskundige
 • In de praktijk: Het Passion
 • Inloopcafé 14 april - kom ook langs!

Nieuwsbrief - maart 2016

Maart 2016

 • Verhaal van een deskundige
 • De verdiepingsfase: een omslag in denken en doen
 • In de praktijk: De Crisiskaart
 • Inloopcafé gaat van start

Nieuwsbrief - maart 2016

Februari 2016

 • Voortgangsrapportage
 • Hulpmiddelen voor het opzetten van een sluitende aanpak
 • Agenda
 • Ervaringen uit de praktijk

Nieuwsbrief - februari 2016