G4 en G32 uiten zorgen over de zorg 
(28 november 2012)

Zorgen gemeenten over Wmo-plannen kabinet 
(26 november 2012)

Eind dit jaar duidelijkheid over vragen Regeerakkoord
(23 november 2012)

Bestuurlijk Overleg over regeerakkoord
(20 november 2012)

Gezamenlijke verkenning over gevolgen regeerakkoord
(16 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor milieu en mobiliteit
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor ruimte en wonen
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor cultuur en sport
(9 november 2012) 

Gevolgen regeerakkoord voor dienstverlening en informatiebeleid
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor veiligheid
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor onderwijs
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor de Wmo
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor integratie en vreemdelingenzaken
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor beleidsterrein werk en inkomen
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor gemeentefinanciën
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor Ruimte en wonen
(9 november 2012)

Gevolgen regeerakkoord voor Milieu en mobiliteit
(9 november)

Gemeentefonds flink in de min
(31 oktober 2012)

Regeerakkoord helder over decentralisatie jeugdzorg
(31 oktober 2012)

Zorgen over gevolgen regeerakkoord voor de Wmo 
(31 oktober 2012)

Schaalvergroting geen doel op zich
(31 oktober 2012)

VNG-reactie aan Tweede Kamer op regeerakkoord
(31 oktober 2012)

VNG-persbericht 
(29 oktober 2012, eerste reactie)

Gemeenten onevenredig gekort 
(29 oktober 2012)

VNG wil snel afspraken met het nieuwe kabinet 
(25 oktober 2012)

'Maak inzet kabinetsformatie scherp en duidelijk' 
(5 september 2012)