Eens VNG'er, altijd VNG'er

Veel ex-VNG’ers hebben goede herinneringen aan de tijd die ze bij de VNG hebben gewerkt. De gezamenlijke betrokkenheid bij het lokaal bestuur, de werksfeer en de goede onderlinge verstandhouding waren de kenmerken van een unieke organisatie.

Oud-medewerkers voelen zich nog steeds verbonden met de VNG. Tegelijkertijd waardeert de VNG de inzet en kennis en kunde van haar oud-medewerkers positief en wil zij graag een verbinding aangaan.

  

1e bijeenkomst, foto's Jaap Pop en Annelies Schouten

Netwerk ex-VNG'ers

VNG en een Werkgroep van ex-VNG’ers hebben samen het initiatief genomen tot oprichting van een Netwerk van ex-VNG’ers. We nodigen je uit daaraan deel te nemen.

De VNG zal ex-VNG’ers de gelegenheid bieden om elkaar periodiek (tenminste 1 x per jaar) te ontmoeten en wil het Netwerk gebruiken om waar nodig een beroep te doen op ex-VNG’ers voor advisering en ondersteuning.

Wilt u deelnemen aan het netwerk? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Servicepunt ex-VNG’ers

Ter ondersteuning van de ex-VNG’ers heeft de VNG een Servicepunt opgericht. Naast het bijhouden van namen en adressen, beantwoordt het Servicepunt ook alle vragen van ex-VNG’ers.

Wilt u:

  • zich aanmelden voor het netwerk
  • namen en adressen doorgeven van ex-VNG’ers die nog geen lid zijn van het netwerk
  • voorstellen doen voor activiteiten
  • aangeven geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie binnen het netwerk
  • vragen stellen over het netwerk

Neemt u dan gerust contact met ons op. Ons e-mailadres is exvngers@vng.nl (of per post: Servicepunt ex-VNG’ers, Postbus 30435, 2500 GK  Den Haag)

LinkedIn-groep

Er is een LinkedIn-groep waar u onder andere ex-VNG’ers kunt 'ontmoeten' en kunt discussiëren.