Neder-Betuwe wil wel taken overnemen van het rijk, maar alleen onder de voorwaarden dat zij hierbij voldoende beleidsvrijheid en financiën krijgt. Zij wil geen uitvoeringskantoor van het rijk worden.

De gemeente Neder-Betuwe (22.500 inwoners) is acht jaar geleden ontstaan na een fusie van de gemeenten Echteld, Kesteren en Dodewaard. Werkgelegenheid zit vooral in de fruitteelt en laanboomteelt.

Samenwerking
Er is een goede samenwerking binnen de regio Rivierenland (geen krimpregio). De regio heeft een woningbouwopgaaf van 20.000 woningen in de komende tien jaar; realisering van 10.000 woningen is haalbaar mede door de aanwezigheid van veel jongeren.

RUD
Op het niveau van Rivierenland wordt gesproken over het oprichten van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De korting door het rijk van € 100 mln. op de RUD’s is kwalijk. De gemeente is niet gelukkig met het onderbrengen van alle milieutaken bij de RUD, terwijl bouw- en woningtoezicht bij de gemeenten blijft. De Wabo is hierdoor niet goed uitvoerbaar.

Standaardwebsites
Neder-Betuwe pleit voor het meer standariseren (zelfde format) van de websites van gemeenten, zodat informatie op de websites van alle gemeenten gemakkelijker te vinden is. Over interbestuurlijk toezicht wordt opgemerkt dat de eigen verantwoordelijk voorop moet staan via o.a. monitoring en benchmarking. Alleen in zware gevallen past toezicht door een hoger bestuursorgaan.

Ralph Pans bezocht Neder-Betuwe op dinsdag 8 februari 2011