B&W van Voerendaal ontvingen Ralph Pans in cultureel centrum de Borenburg want begin december 2010 brandde een deel van het gemeentehuis af. Het college en alle ambtenaren zijn nu tijdelijk gehuisvest in Heerlen. Het klantcontactcentrum is wel terug op de oude stek in Voerendaal.

De ontwikkelingen rond het bestuursakkoord werden - uiteraard - besproken. De gemeente Voerendaal ondersteunt de inzet van de VNG: de gemeente kan zelf bepalen hoe zij de taken wil en kan organiseren, zelf of in samenwerking met andere gemeenten.

Kastelen
De gemeente Voerendaal heeft vijf kastelen (rijksmonumenten), bij enkele daarvan zijn momenteel ingrijpende restauraties nodig. De eigenaren hebben eerder twee aanvragen voor een bijdrage aan de restauraties ingediend bij het rijk, maar deze zijn afgewezen. De gemeente wil daarom een pleidooi houden voor medefinanciering van het rijk. Ralph Pans noemt de BRIM-regeling, waarbij de focus dit jaar speciaal ligt op kastelen.

Natuurontwikkeling
Voerendaal vraagt aandacht voor de natuurontwikkeling in Zuid-Limburg, en dan specifiek voor het gebied in de eigen gemeente. De afgelopen twee jaar is door diverse gemeenten, het waterschap en de provincie samengewerkt in de planvoorbereiding van het herstel van de Geleenbeek, de Corio Glana. Na jaren werk en aanzienlijke investeringen dreigt het project nu verloren te gaan, doordat co-financiering van het rijk en provincie op losse schroeven staat. Deze noodkreet wil de gemeente meegeven. Ralph Pans geeft aan dat de onderwerpen ruimte, economie en natuur ook inzet zijn voor het bestuursakkoord.

Ralph Pans bezocht Voerendaal op 25 januari 2011.