Naleving richt zich op ondersteuning van gemeenten op vraagstukken van preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein en op het snijvlak met leefbaarheid en veiligheid. Concrete voorbeelden, handreikingen en informatie zijn te vinden in onze kennisbank. Een groot deel van onze collectieve ondersteuningsactiviteiten wordt sinds 2021 gefinancierd vanuit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal wetten en regels op diverse beleidsterreinen. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten in de uitvoering zorgen voor rechtszekerheid en gelijkheid. Gemeenten waarborgen die naleving via preventie, toezicht en handhaving. Omdat alle gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn, pakt Naleving haar rol om gemeenten hierin te ondersteunen.

Preventie, toezicht en handhaving

Naleving omvat het brede spectrum van preventie, toezicht en handhaving. Wij helpen gemeenten om eigenlijk gebruik van regelingen en voorzieningen door burgers en organisaties te bevorderen en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Daarnaast maken we gemeenten bewust van de aansluiting van preventie, toezicht en handhaving op de letter en de geest van wetten en regels.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. 

Volg Naleving op social media