Tijdens het bezoek van VNG directievoorzitter Ralph Pans aan het Limburgse Mook en Middelaar was de dubbele oriëntatie van deze Limburgse gemeente het centrale thema. In tijden van decentralisatie en opschaling is voor deze gemeente de vraag relevant in hoeverre samenwerking over de Limburgse provinciegrens mogelijk blijft.


(vlnr: Anita Smits-De Kinkelder, Berry Barten, Harry van den Berg, Willem Gradisen, Ralph Pans, Wim Meij)

In het gemeentehuis in Mook werd Pans op dinsdag 4 december ontvangen door het voltallige College van B&W onder voorzitterschap van burgemeester Willem Gradisen. Hoofdthema’s waren de gevolgen voor gemeenten van het nieuwe regeerakkoord. Met name het voornemen om bij decentralisatie het budget naar centrumgemeenten te verdelen, riep vragen op.

Oriëntatie
Voor de GGZ is de gemeente ingedeeld bij het ruim vijftig kilometer verderop gelegen Venlo, terwijl de natuurlijke oriëntatie op het nabij gelegen Nijmegen is gericht. Niet voor niets participeert Mook en Middelaar als enige Limburgse gemeente in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het gemeentebestuur sprak de wens uit dat er met name ten aanzien van de decentralisaties dergelijk maatwerk mogelijk blijft.

Financiën
Verder baren de kortingen bij decentralisaties in het regeerakkoord de wethouders Meij (zorg en sociale zaken) en  Barten (Financiën) zorgen. Is het allemaal wel behapbaar? De VNG deelt deze zorg.