De recente grote brand op het industrieterrein is momenteel een groot issue in de gemeente Moerdijk en zal dat nog geruime tijd blijven. College en raad vroegen aandacht van de VNG voor het belang van een goede nazorg bij dergelijke omvangrijke incidenten. Daarbij kwam ook aan de orde hoe de vereniging haar leden kan ondersteunen.

Dat bleek tijdens het werkbezoek van directieraadlid Kees Jan de Vet op 1 maart.

Bestuurlijke organisatie
De gang van zaken rond het incident bleek illustratief voor een aantal andere thema’s die Moerdijk aan de orde stelde, zoals de toekomstige bestuurlijke organisatie in Nederland. Hoe men ambtelijke professionaliteit kan organiseren op grote dossiers, zoals milieu, zonder dat onmiddellijk bestuurlijke schaalvergroting om de hoek komt kijken, is relevant om het opleggen van samenwerking van bovenaf te voorkomen, was de conclusie van dit deel van het gesprek.

Voorsorteren
Wie wil in een complexe omgeving nog raadslid worden? Wat vraagt de bevolking van de lokale overheid? Moerdijk is eigenlijk een gemeente met stedelijke problematiek maar wordt behandeld als ‘landelijk’. De VNG zou naar aanleiding van dergelijke vraagstukken moeten voorsorteren op een nieuwe ordening van de overheid, zo vonden enkele raadsleden.

Financiële problemen
De gemeente Moerdijk huurt specialismen in om de professionaliteit te kunnen leveren, waar ook inspecties om vragen, maar dat wordt wel ernstig bemoeilijkt als het kabinet € 100 miljoen op de omgevingsdiensten wil bezuinigen. Er is veel onderzoek nodig in het structureel zeer complexe gebied van Moerdijk.  Handhaving en het grote aantal kernen kosten ook veel geld. 

Gemeentefonds
Moerdijk is van mening dat de verdeling van het gemeentefonds geen recht doet aan de uitgaven, die Moerdijk moet doen. Het zou interessant zijn om voor het onderzoek naar de herziening van het gemeentefonds via een werkbezoek van onder meer de Raad voor de Financiële Verhouding de specifieke problemen van het gebied te agenderen, zo adviseerde De Vet.

Kees Jan de Vet bezocht Moerdijk op dinsdag 1 maart 2011