Iedereen doet mee - goede voorbeelden

Al acht mannen en vrouwen hebben een tijdelijk contract. Nog eens drie met uitzicht op een contract en twee die zelfs een vaste reguliere baan kregen, één bij Moerdijk en één bij een andere werkgever. Dit bovenop de taakstelling van zes personen waar de gemeente al aan voldeed. Terwijl veel gemeenten worstelen met de wet Banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen, gaat Moerdijk als een speer en zit ruim boven het landelijk gemiddelde. Met dank aan een ambitieuze, eigenwijze aanpak. “Het heeft natuurlijk geen enkele zin om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt  aan te nemen als schoonmaker om maar te voldoen aan wat er wordt verwacht, terwijl we tegelijkertijd één van onze ingehuurde schoonmakers naar huis sturen."

Aan het woord is wethouder Thomas Zwiers, in Moerdijk één van de belangrijke motoren achter het succes van ‘Inclusief Moerdijk’. Het is de officiële projectnaam van het Moerdijkse streven om mensen met een zogenaamde doelgroepenregistratie door middel van werkervaring en begeleiding een opstap te bieden naar een betaalde baan. Inmiddels staat er een zorgvuldig gecreëerde structuur met een ingespeeld team van specialisten die zich inzetten om de mannen en vrouwen met een arbeidsbeperking naar een betaalde job te coachen.  

Onderschat niet wat het kan betekenen voor mensen die nu nog aan de kant zitten

Kandidaat als uitgangspunt

“In Moerdijk is de kandidaat het uitgangspunt, en niet de vacatures of werkplekken die ingevuld moeten worden”, legt René van Liesdonk uit. Hij is aangesteld als externe  aanjager van het project, en is als sociaal ondernemer al ruim 20 jaar actief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen en te begeleiden naar een baan.Via uitgebreide gesprekken worden mogelijkheden en motivatie van elke kandidaat in beeld gebracht. Die worden daarna getoetst aan waar binnen de gemeentelijke organisatie behoefte aan is, met een interne ambassadeur die op de diverse afdelingen steeds met leidinggevenden kijkt wat de mogelijkheden zijn. Is iemand eenmaal aan de slag dan wordt hij of zij uitgebreid begeleid, ook in de verdere ontwikkeling.

René van Liesdonk: “Prachtig voorbeeld van dat laatste is de uitreiking van Mbo Praktijkverklaringen aan twee van onze medewerkers vanuit Inclusief Moerdijk, die nog nooit een vakdiploma of certificaat hadden behaald. Deze mensen zijn geaccelereerd van kandidaat, naar deelnemer, naar medewerker. Ze krijgen volop kansen om hun talenten ondanks beperkingen in te zetten en te ontwikkelen als collega binnen de gemeentelijke organisatie.”

Springplank

De mooie Moerdijkse resultaten zijn (nog) geen graadmeter voor de rest van Nederland. Recent onderzoek laat zien dat de private markt prima presteert als het gaat om het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking, maar dat met name de
overheidssector achterblijft. Moerdijk is inmiddels al een stap verder. “De samenwerking met het bedrijfsleven zorgt, dat Inclusief Moerdijk ook een ‘springplank’ kan zijn voor regulier werk vanuit het project naar ‘buiten’, aldus Thomas Zwiers.

Glimlach

foto van twee van de deelnemers met een contract

“Onderschat niet wat dat kan betekenen voor mensen met een beperking die nu nog aan de kant zitten, terwijl ze juist zoveel kunnen”, licht Thomas Zwiers toe. “Zo heb ik een paar jaar geleden Rob Pasman ontmoet op de banenmarkt in Zevenbergen. Nu is Rob via Inclusief Moerdijk bij ons met een glimlach aan het werk op de gemeentewerf in Klundert. Dat is de mooie menselijke kant van het verhaal. En dan is er ook een zakelijke kant van bijvoorbeeld werkgevers die zitten te springen om deze mensen. Plus door geld en menskracht te investeren in begeleiding van deze personen besparen we uiteindelijk op uitkeringen, wat natuurlijk ook gewoon gemeenschapsgeld is. Uiteindelijk wordt dus iedereen er beter van.”

De wet Banenafspraken: hoe en wat?

De wet Banenafspraak trad in mei 2015 in werking. Deze wet schrijft voor dat er in 2025 125.000 extra banen gecreëerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.. Onder een arbeidsbeperking verstaan we een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking waardoor mensen niet het minimumloon kunnen verdienen. Concrete opgave voor Moerdijk: eind 2025 moeten 10 baanafspraken (taakstelling vanuit Rijk) zijn ingevuld. Vanuit Inclusief Moerdijk doen we hier bovenop een extra impuls met 13 personen. Moerdijk ligt dus ruim voor op het (wettelijk) schema.