Wat is MijnZaken?

U bestelt online een product of dienst, en vervolgens ziet u precies hoe de reis van uw bestelling verloopt bij een winkel. Er wordt duidelijk weergegeven wat u wanneer kan verwachten en wat er nog moet gebeuren. Dat heet track en trace, en is inmiddels heel gewoon. Het biedt gemak en persoonlijke benadering. Tenminste, als het om commerciële bedrijven gaat. Bij dienstverlening door de overheid staat track en trace nog in de kinderschoenen. De VNG ondersteunt gemeenten in het ontwikkelen van een veilige overheidsvariant van de bekende track en trace-functie: MijnZaken.

Bekijk de video over MijnZaken: Track & Trace voor overheidsdienstlevering

Waarom?

Overheidsorganisatie worden nu veel gebeld en gemaild met vragen over lopende zaken. Denk hierbij aan statusvragen, zoals: Hoe staat het met de behandeling van mijn aanvraag? Wat is de doorlooptijd? Kunnen jullie mij op de hoogte houden? Om dergelijke vragen van burgers en ondernemers automatisch en proactief te beantwoorden, wordt door de werkgroep Omnichannel de functie ontwikkeld om klanten inzicht te bieden in de status van een aanvraag via track & trace: MijnZaken.  

De MijnZaken-functie omvat die informatie over de levering van producten en diensten door de overheid die voor burgers en bedrijven belangrijk is. De overheid biedt burgers en bedrijven deze informatie proactief, laagdrempelig en via een kanaal naar keuze aan. Zo wordt veel herhaalverkeer voorkomen en hebben burgers inzicht, overzicht en uitzicht wat betreft de status van hun aanvraag bij de gemeente. 

MijnZaken werkt ketenbreed en uniform: burgers worden op eenduidige wijze geïnformeerd. Met MijnZaken kunnen burgers de levering van producten en diensten volgen, ook als daarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn. 

Hierdoor kunnen medewerkers hun burgers via de onlinekanalen, balie of telefoon beter helpen. De daartoe geautoriseerde medewerkers hebben nog steeds alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn. MijnZaken verandert hier niets aan. Alleen heeft de burger door MijnZaken meer inzicht gekregen. 

MijnZaken is één van de bouwstenen van de Omnichannel-strategie. Het project Omnichannel dienstverlening belooft een dienstverlening waarin de afnemer naar keuze gebruik kan maken van meerdere op elkaar afgestemde kanalen. 

MijnZaken kern klantreis

Graag verwelkomen wij u aankomende 17 februari tijdens de presentatie van de MijnZaken Startgids 1.0. Met deze gids kan heel Nederland aan de slag met MijnZaken binnen de eigen organisatie. Tijdens deze presentatie zullen wij niet alleen vertellen over de gids, maar komen ook onze samenwerkingspartners van Dimpact, het A&O Fonds, PostNL en het Ministerie van BZK aan het woord. Er komen zeer interessante sprekers, zoals Marianne van den Anker (ombudsvrouw Rotterdam) en de bestuurders die de realisatie van MijnZaken 1.0 bij hun eigen gemeente hebben kunnen realiseren. 

Waar: Online
Tijd: 09:30 - 12:00
Aanmelden: via deze link

Lees het volledige programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lara.verheugen@vng.nl.

Tot ziens op de Webinar Startgids MijnZaken met Omnichannel!

Op dinsdag 27 september 2022 vond het evenement ‘MijnZaken, track & trace voor overheidsdienstverlening’ plaats in Utrecht. Met dank aan alle 300 (on- en offline) deelnemers waren aanwezig van gemeenten, leveranciers en partners. Met de deelnemers is veel kennis en inspiratie uitgewisseld. Dit ook met sprekers in de diverse deelsessies over juridische- en privacy aspecten, over gebruikersonderzoek en design, en wat MijnZaken mogelijk maakt bij de pilotgemeenten: Gemeente Den Haag, Gemeente Buren, Gemeente Tilburg, Gemeente Opsterland, Gemeente Weststellingwerf, Gemeente Ooststellingwerf. We kijken terug op een indrukwekkende presentatie van keynote spreker Marianne van den Anker over de urgentie om transparante dienstverlening aan burgers te bieden en de noodzaak voor bestuurlijke draagvlak om dit te realiseren. En MijnOverheid heeft de onderzoeksresultaten van lopende zaken weergeven en behoeften opgehaald. Dit event vraagt naar nog meer! Zie hieronder een terugblik van deze dag en de presentaties.   

In april 2022 vond de hackathon MijnZaken plaats. Den Haag, Buren, Tilburg, en Opsterland, West- & Ooststellingwerf (samenwerkende OWO-gemeenten) hebben met hun ICT-leveranciers, partners en VNG Realisatie de eerste ontwerpen voor de MijnZaken-functionaliteit ontwikkeld. 

Met 4 pilotgemeenten, in 4 casussen met hun 15 leveranciers werden de eerste ontwerpen voor de MijnZaken-functie succesvol ontwikkeld. Om een aantal successen te noemen: 

  • De hoofd- en sub-statussen die zijn toegevoegd in het OpenZaak en Zaaksysteem 

  • De componenten van het NL Design System Gebruiker Centraal zijn gedefinieerd en toegepast 

  • Er werd een start gemaakt om te voldoen Wet Digitale Toegankelijkheid en zorg voor de Wet Modern Elektronisch Bestuur Verkeer op de digitale kanalen. 

De hackathon werd afgesloten met demo's presentaties aan leveranciers-, gemeenten en partners. De demo-presentaties zijn hier terug te kijken.  

De MijnZaken-functie is geen systeem, maar een bouwblok van Omnichannel: het geeft antwoorden op statusvragen die via verschillende kanalen worden gesteld. De gegevens daarvoor worden uit het zaaksysteem gehaald. Daarmee past het binnen het Common Ground-uitgangspunt: via gestandaardiseerde API’s gegevens bij de bron bewerken en bevragen. De gegevens voor MijnZaken worden opgevraagd door middel van de API-standaarden voor VNG Zaakgericht werken. We sluiten in het ontwerpproces aan bij het NL Design System van GebruikerCentraal. Via dit systeem kunnen overheidsorganisaties principes (o.a. digitale toegankelijkheidseisen), interactiepatronen en codes delen. Dit gebeurt met behoud van lokale elementen, én met ontwerpcomponenten die voor alle gemeenten toepasbaar zijn. Zodat we optimaal benutten wat we in huis hebben, en we als 1 overheid kunnen werken. 

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten om de implementatie van Omnichannel als organisatie integraal op te pakken. Met de pilotgemeenten onderzoeken we momenteel de impact op mens en organisatie. Deze onderzoeksresultaten worden begin 2023 bekend gemaakt.

De MijnZaken-functionaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door de 4 pilotgemeenten: Den Haag, Buren, Opsterland, West- & Ooststellingwerf (samenwerkende OWO-gemeenten), en Tilburg; daarnaast de 15 ICT-leveranciers die met ons en de pilotgemeenten samenwerken; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidie); en onze partners Gebruiker Centraal, Gemeente Utrecht, MijnOverheid, Dimpact, PostNL en A&O fonds. VNG Realisatie begeleidt de werkgroep met een multidisciplinair team (juristen, architecten, UX-designers, leveranciersmanagement).

Bent u als gemeente geïnteresseerd in kanaalstrategie met omnichannel aanpak, neem dan contact op met Zakia Boucetta, programmamanager Omnichannel. Ook kunt zich u middels dit fomulier aanmelden voor de nieuwsbrief, een vraag stellen of een oriënterend gesprek aanvragen. De ambitie is om vanaf 2023 meer pilots te lanceren bij verschillende organisaties.