In bovenstaande afbeelding ziet u de planning voor de mijlpalen op het gebied van 'Monitoring, toezicht en handhaving (incl. Wkb)'. Onderstaand worden deze mijlpalen toegelicht.

1. Uitgangspunten T&H - beleid vastgesteld
Aanvullend op D3 zijn specifieke uitgangspunten voor T&H vastgesteld: hoe gaat de gemeente werken nu meer processen vergunningsvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces, inclusief meldingen, informatie- en stopmomenten.

2. Leer- en oefenaanpak T&H uitgewerkt
Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet en de Wkb op te gaan doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen en het gebruik van andere systemen zoals het gemeentelijk zaaksysteem en het landelijke systeem Inspectieview. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan communicatie en uitleg van de wet, zodat T&H medewerkers buiten in staat zijn goed uitleg te geven.

3. T&H processen gereed (ontwerpversie)
De processen voor toezicht en handhaving zijn in concept gereed en kunnen worden beproefd.

4. Afspraken (regionale) samenwerking gereed
Samenwerkingsafspraken in regionaal verband zijn gemaakt met rijkspartijen, provincie, waterschap(-pen), omgevingsdienst en veiligheidsregio. Het gaat dan o.a. over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de OD worden belegd.

5. Start digitaal oefenen in eigen omgeving, met samenwerkingspartners
De gemeente oefent met m.n. de omgevingsdienst de processen voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de processen en eerste afspraken over bouwtoezicht uitgewerkt en meegedaan aan één of meer proef projecten in het kader van de Wkb.

6. T&H proces beschreven en IT operationeel
De processen voor toezicht en handhaving zijn beschreven, gereed en digitaal ingeregeld, inclusief de processen voor de Wkb.

7. Oriëntatie op monitoring
De gemeente heeft zich georiënteerd op de behoefte aan monitoring van aspecten in de leefomgeving (bv. luchtkwaliteit, geluid) en zich een eerste beeld gevormd hoe deze informatie zal worden ingezet voor de visie, programma’s en omgevingsplan.

8. Medewerkers opgeleid
Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de T&H-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in: basiskennis van de wet en de instrumenten van de wet. Specifieke kennis van T&H onder de Omgevingswet en van de processen en samenwerkingsafspraken die gelden voor de gemeente. En een knoppencursus voor het werken met het nieuwe systeem.


>> Download hier de volledige pdf van de roadmap (Route 2022)