In de gemeente Midden-Drenthe worden Kees Jan de Vet en VNG-medewerker Guust Linders ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. Met een oppervlakte gelijk aan de gemeente Amsterdam, Utrecht en Den Haag en een inwonertal van 33.000 inwoners is Midden-Drenthe een bijzondere gemeente. Nog daargelaten de 685.000 extra overnachtingen vanwege het toerisme.

Missing media.

Zoals veel gemeenten kijkt Midden-Drenthe naar de consequenties van het Lenteakkoord. Een overzichtelijke mei-circulaire, waar de gemeente haar begroting op kan baseren, zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. Ook de consequenties voor de drie grote decentralisaties zijn ongewis. Voor Midden-Drenthe extra van belang: de GGZ is de grootste werkgever in de gemeente. Veel opvangvoorzieningen voor mensen die zorg nodig hebben zijn in Midden-Drenthe gevestigd.

Fysieke domein
Ook binnen het fysieke domein liggen er problemen: het maken van een bestemmingsplan voor het buitengebied is door de vele rijksregeltjes een lastige klus. De partijen spreken af om dit voorbeeld uit te werken zodat de VNG in het Haagse circuit kan laten zien hoe rijksregelgeving uitpakt in de lokale praktijk.

VNG
Over de relatie met de VNG zegt de gemeente dat de afstand Beilen – Den Haag wel erg groot is. Zeker ook fysiek. De boodschap is dan ook dat de VNG zich meer zal moeten inspannen om die afstand te overbruggen. Een boodschap die de VNG zich ook ter harte neemt. In het eerstkomende VNG-congres wordt  een eerste plan gepresenteerd hoe we dit willen aan gaan pakken.