Handreiking Preventie psychische problemen en behoud veerkracht van statushouders

Een goede psychische gezondheid maakt integratie en participatie gemakkelijker. De handreiking, onderdeel van een serie, ondersteunt gemeenten met informatie en adviezen bij het voorkomen of aanpakken van psychische problemen van vluchtelingen.

Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV)

Arq Psychotrauma Expert Groep heeft een Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) opgezet om het bestaande vangnet van opvang, begeleiding en zorg voor vluchtelingen te ondersteunen. Gemeenten, professionele zorgverleners, scholen en vrijwilligersorganisaties kunnen hier terecht voor consultatie en advies.

Overzicht aanbod psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen

ZonMw heeft het aanbod van psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland geïnventariseerd en gebundeld in het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’. Het rapport geeft een overzicht van het aanbod én aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft zoveel mogelijk informatie over voorzieningen en hulp voor vluchtelingenkinderen gebundeld in één kennisdossier. Lees meer