Het is raadzaam om de ondernemers in uw gemeente in beeld te krijgen om hen (zo vroeg mogelijk) passende hulp te bieden. Veel gemeenten vragen ons hoe zij de ondersteuning aan ondernemers kunnen inrichten of versterken.  Lees hieronder de meest gestelde vragen over hulpverlening aan ondernemers.

ondernemer en schulden

1. Moeten ondernemers hun onderneming stoppen om in aanmerking te komen voor schuldhulp?  

Er is slechts één absolute weigeringsgrond in de gewijzigde Wgs opgenomen; inwoners die geen verblijfsstatus hebben komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Daarnaast hebben gemeenten de beleidsvrijheid om fraude en/of recidive als afwijzingsgrond te hanteren. Het hebben van een onderneming is dus geen grond voor uitsluiting. Het vragen om eerst failliet te gaan is dus niet de bedoeling.  

De ondersteuning aan inwoners met schulden vraagt altijd om maatwerk. Dit geldt ook voor ondernemers, mede omdat zowel de mogelijkheden vanuit de Wgs als de Bbz bekeken dienen te worden. Daarbij zijn verschillende scenario’s mogelijk: wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een doorstart of juist naar beëindiging van de onderneming? Is er winst te behalen door tijdelijk extra inkomensondersteuning te bieden of door een investering in het bedrijf?  

2. Moeten ondernemers zelf betalen voor schuldhulpverlening?  

Het is niet in lijn is met de brede toegang vanuit de Wgs en de rechtsgelijkheid dat zelfstandigen een deel van die schuldhulpverlening zelf zouden moeten bekostigen terwijl andere inwoners dit niet hoeven. Het is dus goed om te kijken waaruit de kosten die zelfstandigen moeten betalen uit bestaan en daarbij onderscheid te maken tussen de hulp aan de ondernemer (als inwoner/natuurlijk persoon) en hulp aan de onderneming, zoals bijvoorbeeld doorstarten, beëindigen of saneren.  

3. Heeft mijn gemeente de ondersteuning aan ondernemers goed ingericht?  

Op deze vraag is geen standaardantwoord te geven. De VNG is bezig met de ontsluiting van meer informatie over de inrichting van een ondernemersloket. U kunt op de website www.VNG.nl/schulden informatie vinden over activiteiten in het kader van het project ‘Ondernemers Ontschulden’ en de (implementatie van) wetswijzigingen in het schuldendomein. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact opnemen om uw lokale situatie te bespreken.  

Staat uw vraag en antwoord hier niet tussen? Neem dan contact op met VNG via 070-37382 42 of schulden@vng.nl.