Koos Janssen, burgemeester van Zeist en voorzitter van de VNG afdeling Utrecht
(deelnemer bijeenkomst Utrecht over de Gemeente 2020)

1. De lessen uit Utrecht…?
‘Meedenken, meedoen en dromen; dat hebben we vanmiddag volop gedaan. Het was een zeer energieke bijeenkomst, waarbij iedereen participeerde. De onderwerpen waarover we spraken waren actueel.’

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘Deze middag is een mooie opstap naar de D1000 - Democratie 1000 - op 1 juni, waar duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers met elkaar in gesprek gaan over het functioneren van de lokale democratie.’

3. De belangrijkste thema’s voor Utrecht, vooruitblikkend naar 2020?
‘De lokale democratie is volop in ontwikkeling en de verhouding tussen grote en kleine gemeenten verandert. In Zeist discussiëren we over de lokale democratie, waarbij we ook het gesprek aangaan met de samenleving. Elke gemeente moet dat doen op de manier die het beste past bij de gemeente en de gemeenschap.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<