Mediationvaardigheden zijn communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen. De toepassing van mediationvaardigheden is gericht op het voorkomen of beperken van conflicten door een proactieve, persoonsgerichte opstelling in de gemeentelijke relaties met burgers en bedrijven. 

Doordat burgers zich serieus genomen voelen, voorkomt het vaak langdurige juridische procedures. Mediationvaardigheden dragen zo bij aan het verbeteren van de dienstverlening. 

Hieronder vindt u meer informatie over het project mediation van het ministerie van BZK.