Binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) wordt binnen verschillende onderdelen van het programma film en media ingezet om de ambities van het programma te realiseren. Dat kan zijn vanuit de landelijke Publiekscampagne, maar het kan ook gaan om jaarlijkse events zoals de week van de kindermishandeling of een innovatie zoals de Hackaton tegen kindermishandeling in 2019. Deze communicatiemiddelen zijn in veel gevallen vrij van rechten en kunnen ook op andere momenten goed worden ingezet om de boodschap van het programma GHNT kracht bij te zetten.

In deze rubriek vind je een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden. Wil je meer zien kijk dan ook eens op de YouTube kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en of Justitie en Veiligheid (JenV).

Campagne HGKM 2020

Start landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

Op 25 april 2020 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden noodzakelijkerwijs ingrijpende maatregelen genomen. Mensen werken en leven daardoor meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en kunnen onzekerheid hebben over hun inkomen. Dat kan betekenen dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot.

Nu mensen elkaar minder treffen op verjaardagsfeestjes, school of de sportclub, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. In deze uitzonderlijke tijd is het daarom extra van belang dat mensen iets doen. Een kleine stap kan al een groot verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun omgeving.

Het houdt niet op, totdat je iets doet

De nieuwe landelijke campagne richt zich op de eerste belangrijke stap die mensen kunnen maken: praat er over of vraag advies. Voor de campagne worden TV- en radiospots ingezet, online advertising en is een campagnewebsite ingericht. Op de website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl kunnen mensen concrete tips en adviezen vinden over wat zij kunnen doen bij kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.

Mensen kunnen, net als anders, 24/7 (anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. De campagnewebsite geeft daarnaast informatie over andere hulplijnen waar mensen gebruik van kunnen maken.

Samen kunnen we een kind helpen

Team-Kim heeft twee video’s gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood. Wij willen in deze moeilijke tijd kinderen een hart onder de riem steken. Ook is er een video gemaakt met concrete tips voor professionals en andere betrokkene. De tips in de filmpjes worden gegeven door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.

Check de video om te horen wat u kunt doen! En deel ‘m binnen uw netwerk, zodat we samen zoveel mogelijk mensen bereiken!

Hoe herken je seksueel misbruik bij kinderen? Welke hulp hebben kinderen na seksueel misbruik nodig? Wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt? Op het YouTube kanaal van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is sinds kort een serie video’s (vlogs) te vinden voor zorgprofessionals. In de korte vlogs worden antwoorden op deze en andere veel gestelde vragen over seksueel misbruik van kinderen gegeven.

In negen VLOGS spreekt Iva Bicanic, landelijk Coördinator van het CSG, op een laagdrempelige manier bij over zaken waar je als zorgprofessional tegen aan kunt lopen als je te maken krijgt met seksueel misbruik van een kind. Mocht je na het zien van de vlogs nog meer vragen hebben, dan kun je daar natuurlijk ook voor terecht bij het CSG. De vlogs voor Zorgprofessionals zijn de eerste in een serie voor verschillende doelgroepen onder wie kinderen tussen 10 en 15 jaar, leerkrachten en ouders/naasten.

Iedere zorgprofessional komt in zijn of haar dagelijkse werk wel in aanraking met seksueel misbruik van kinderen: hetzij bij kinderen, hetzij bij volwassenen die als gevolg van deze traumatische ervaringen in hun kindertijd hulp zoeken. 1 op de 6 kinderen heeft namelijk in zijn of haar leven een vorm van misbruik meegemaakt, online of offline. De helft van de misbruikte kinderen loopt daardoor psychische schade op. En de helft van de misbruikte kinderen maakt het later nog een keer mee; die kans wordt vergroot door het (onbehandelde) eerdere misbruik.

De vlogs zijn gemaakt met steun van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) en zijn te vinden op het You Tube Kandaal van CSG.

Veilig Thuis

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?

Veilig Thuis is een hulplijn die je gratis kunt bellen, wanneer je je zorgen maakt om een kind en als je je zorgen wilt delen met professionals? Dit kan anoniem en heeft ook niet direct ingrijpende gevolgen. De hulpverleners die je via de telefoon spreekt, weten veel over kindermishandeling. Als jij de situatie van het kind beschrijft, kunnen zij je advies geven. Advies over of jij iets kunt doen en wat zij voor het kind kunnen betekenen. Kijk naar de animatie die daarover is gemaakt binnen de campagne ‘ikvermoedhuiselijkgeweld.nl’.

Bel Veilig Thuis voor advies en hulp

  • Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een hulpverlener aan de lijn.
  • De hulpverlener luistert naar je verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen.
  • De hulpverlener kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen.
  • Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de hulpverlener je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem.
  • Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden.
  • Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

werken aan veiligheid screenshot

In de Visie gefaseerde ketenzorg wordt eerst samen gewerkt voor veiligheid, daarna wordt gewerkt aan risico gestuurde zorg en pas daarna herstelgerichte zorg. Dat wordt gedaan in een gefaseerde methodische samenwerking, waarbij een gezamenlijk vastgesteld en gedragen veiligheidsplan voor directe veiligheid de basis is voor alle betrokkenen. We spreken over een keten brede samenwerking waarbij stabiele veiligheid centraal staat en oog is voor herstel. Hiervoor is een animatie beschikbaar, die gemaakt is door Veilig Thuis en de Augeo Foundation, mede mogelijk gemaakt door et Ministerie van VWS.

quote Week tegen kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling 2019 loopt tussen 18 en 24 november. Op 20 november 2019, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Ter gelegenheid daarvan worden de komende tijd dertig persoonlijke verhalen gedeeld, die het verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. De eerste vijf verhalen die in de Week tegen Kindermishandeling 2019 worden gedeeld vind je hier, de overige kun je in de loop van de tijd lezen op www.weektegenkindermishandeling.nl

Campagnebeeld wat kan mij helpen

Op 25 november 2019 startte de campagne ‘Wat kan mij helpen’. Deze campagne, die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, richt zich op slachtoffers van seksueel geweld en heeft tot doel om de meldingsbereidheid van die slachtoffers te vergroten. Ter ondersteuning van deze campagne is een speciale website online gezet met verhalen van slachtoffers en de weg die zij hebben afgelegd: www.watkanmijhelpen.nl

Voor regionale toepassing is er een campagne Toolkit gemaakt.

Op 17 juni 2019 hebben Mw. Annemarie Penn te Strake, burgemeester van Maastricht en ambassadeur van het programma GHNT en Hameeda Lakho, lid van de spiegelgroep van ervaringsdeskundigen van het programma GHNT het officiële startsein gegeven voor de start van de Regionale route 2021. Dat deden zij op de Dag van Zorg & Veiligheid 2019. Voorafgaand aan het officiële startsein las Merel Steinweg een StandUpBlog voor met als titel ‘Bruine koe’. Merel gaat als StandUpBlogger de route naar 2021 GHNT volgen. De Blog en de animatie Route 2021 zijn hieronder te bekijken en beluisteren.

Voor vragen over de regionale route naar 2021, neem contact op met één van de vier regioadviseurs van het programma GHNT, Lieke Bruinooge, Gerrianne Rozema, Wietske Dijkstra en Gido de Vos of via info@geweldnergensthuis.nl

De campagne ‘ik vermoed huiselijk geweld’ ging op 12 juni 2019 opnieuw van start. De focus ligt nu op het onderwerp huiselijk geweld en ouderenmishandeling, waarbij het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen centraal stond. Deze vorm van misbruik valt ook onder ouderenmishandeling.

De officiële aftrap werd gegeven door Minister De Jong (VWS) tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken.

Tijdens het congres Samen Toekomst Maken op 16 april 2019 verzorgen ‘De Jonge Reporter’ een beeldverslag van het congres, de workshop en de Hackaton tegen kindermishandeling 2019.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak dat er iets mis is. Uit een recente peiling in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) blijkt dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen met hun partner bespraken of dat ze hier helemaal niet over spraken.

De nieuwe publiekscampagne wil mensen daarom aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne focust zich de komende maanden op kindermishandeling. Later dit jaar komen ook ouderenmishandeling en partnergeweld aan bod. De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  helpt mensen met advies hoe ze in actie kunnen komen.

Films

Het meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt op drie hoofdlijnen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vormen van ongewenst gedrag moeten eerder en beter in beeld zijn, daarvoor is het belangrijk dat professionals goed kijken,  waarnemen en zich afvragen of de signalen, hoe klein ook op de juiste manier waarnemen en aanpakken. Het programma gaat verder, niet alleen in beeld, maar ook stoppen en duurzaam oplossen. Een multi-disciplinaire samenwerking tussen professionals is hiervoor randvoorwaarde. En tenslotte besteedt het programma hierbij aandacht aan speciale doelgroepen, denk aan ouderenmishandeling, eerwraak gerelateerde vormen en de problematiek rondom loverboys. De inzet van alle professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein is van levensbelang en maakt het verschil, want niets doen is geen optie.