Binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) wordt binnen verschillende onderdelen van het programma film en media ingezet om de ambities van het programma te realiseren. Dat kan zijn vanuit de landelijke Publiekscampagne, maar het kan ook gaan om jaarlijkse events zoals de week van de kindermishandeling of een innovatie zoals de Hackaton tegen kindermishandeling in 2019. Deze communicatiemiddelen zijn in veel gevallen vrij van rechten en kunnen ook op andere momenten goed worden ingezet om de boodschap van het programma GHNT kracht bij te zetten.

In deze rubriek vind je een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden. Wil je meer zien kijk dan ook eens op de YouTube kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en of Justitie en Veiligheid (JenV).

quote Week tegen kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling 2019 loopt tussen 18 en 24 november. Op 20 november 2019, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Ter gelegenheid daarvan worden de komende tijd dertig persoonlijke verhalen gedeeld, die het verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. De eerste vijf verhalen die in de Week tegen Kindermishandeling 2019 worden gedeeld vind je hier, de overige kun je in de loop van de tijd lezen op www.weektegenkindermishandeling.nl

Campagne Wat kan mij helpen

Campagnebeeld wat kan mij helpen

Op 25 november 2019 startte de campagne ‘Wat kan mij helpen’. Deze campagne, die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, richt zich op slachtoffers van seksueel geweld en heeft tot doel om de meldingsbereidheid van die slachtoffers te vergroten. Ter ondersteuning van deze campagne is een speciale website online gezet met verhalen van slachtoffers en de weg die zij hebben afgelegd: www.watkanmijhelpen.nl

Voor regionale toepassing is er een campagne Toolkit gemaakt.

Op 17 juni 2019 hebben Mw. Annemarie Penn te Strake, burgemeester van Maastricht en ambassadeur van het programma GHNT en Hameeda Lakho, lid van de spiegelgroep van ervaringsdeskundigen van het programma GHNT het officiële startsein gegeven voor de start van de Regionale route 2021. Dat deden zij op de Dag van Zorg & Veiligheid 2019. Voorafgaand aan het officiële startsein las Merel Steinweg een StandUpBlog voor met als titel ‘Bruine koe’. Merel gaat als StandUpBlogger de route naar 2021 GHNT volgen. De Blog en de animatie Route 2021 zijn hieronder te bekijken en beluisteren.

Voor vragen over de regionale route naar 2021, neem contact op met één van de vier regioadviseurs van het programma GHNT, Lieke Bruinooge, Gerrianne Rozema, Wietske Dijkstra en Gido de Vos of via info@geweldnergensthuis.nl

De campagne ‘ik vermoed huiselijk geweld’ ging op 12 juni 2019 opnieuw van start. De focus ligt nu op het onderwerp huiselijk geweld en ouderenmishandeling, waarbij het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen centraal stond. Deze vorm van misbruik valt ook onder ouderenmishandeling.

De officiële aftrap werd gegeven door Minister De Jong (VWS) tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken.

Tijdens het congres Samen Toekomst Maken op 16 april 2019 verzorgen ‘De Jonge Reporter’ een beeldverslag van het congres, de workshop en de Hackaton tegen kindermishandeling 2019.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak dat er iets mis is. Uit een recente peiling in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) blijkt dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen met hun partner bespraken of dat ze hier helemaal niet over spraken.

De nieuwe publiekscampagne wil mensen daarom aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne focust zich de komende maanden op kindermishandeling. Later dit jaar komen ook ouderenmishandeling en partnergeweld aan bod. De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  helpt mensen met advies hoe ze in actie kunnen komen.

Films

Het meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt op drie hoofdlijnen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vormen van ongewenst gedrag moeten eerder en beter in beeld zijn, daarvoor is het belangrijk dat professionals goed kijken,  waarnemen en zich afvragen of de signalen, hoe klein ook op de juiste manier waarnemen en aanpakken. Het programma gaat verder, niet alleen in beeld, maar ook stoppen en duurzaam oplossen. Een multi-disciplinaire samenwerking tussen professionals is hiervoor randvoorwaarde. En tenslotte besteedt het programma hierbij aandacht aan speciale doelgroepen, denk aan ouderenmishandeling, eerwraak gerelateerde vormen en de problematiek rondom loverboys. De inzet van alle professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein is van levensbelang en maakt het verschil, want niets doen is geen optie.