Bas van den Barg
Senior Beleidsmedewerker Europese Zaken

 • CvdR: ondersteuning commissies COTER en ondersteuning commissies SEDEC
 • Coördinator Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
 • Dossiers: Staatssteun, Cohesiebeleid (EFRO), digitale agenda, EU Urban Agenda, TTIP
 • Europese subsidies: EFRO en POP III
 • Contactpersoon van de G4 en de G32
Email: bas.vandenbarg@vng.nl


Simone Goedings
Senior Beleidsmedewerker Europese Zaken

 • Coördinator van de Nederlandse delegatie naar het CvdR
 • Secretaris VNG bestuurlijke Commissie Europa & Internationaal
 • Lobbycoördinator van Team Europa (lid van het VNG lobby-overleg)
 • Contactpersoon voor de Tweede Kamer
 • Coördinator van de VNG activiteiten tijdens het  Nederlands voorzitterschap van de EU (2016)
 • Dossiers: Europese interbestuurlijke samenwerking (multi-level governance) en bestuurlijke vernieuwing
Email: simone.goedings@vng.nl


Caspar Sluiter
Senior Beleidsmedewerker Europese Zaken

 • CvdR: ondersteuning Commissies ECON & CIVEX
 • Lid van het subsidiariteitnetwerk van het CvdR
 • Dossiers: energie & klimaat, betere regelgeving, subsidiariteit, code interbestuurlijke verhoudingen, aanbesteden, cohesiebeleid (ESF), EU toegankelijkheidsakte, richtlijn gelijke behandeling en EU-werkgeverszaken
 • Europese subsidies: ESF
Email: caspar.sluiter@vng.nl


Jody van Diemen
Beleidsmedewerker Europese Zaken

 • CvdR: ondersteuning commissie ENVE
 • Dossiers: milieudossiers (circulaire economie, lucht, afval, geluid, transport), water en Natura2000, grensoverschrijdende samenwerking
Email: jody.vandiemen@vng.nl


Inge Bruijns
Beleidsmedewerker Europese Zaken

 • CvdR: ondersteuning commissie NAT
 • Dossiers: migratie, EU-cohesiebeleid, leefbaar platteland
 • Coördinatie BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen)
 • Wetenschapscoördinatie
 • Contactpersoon voor het Platform Middelgrote Gemeenten en de P10
Email: inge.bruijns@vng.nl

Missing media.

Anika Timmerman
Beleidsmedewerker Internationale Zaken

 • Secretaris van de Nederlandse gemeentelijke delegatie naar het Congres van de Raad van Europa
 • Secretaris VNG bestuurlijke Commissie Europa & Internationaal
Email: anika.timmerman@vng.nl

 


Rosita Molai
Assistent

E-mail: rosita.molai-bisoen@vng.nl