Nummer 11, 2016

 

Tijdens het VNG Jaarcongres stemden de leden in met de voortzetting van de Digitale Agenda 2020. Nu Jan Westmaas vertrekt als voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid en het stokje aan Franc Weerwind overgeeft, is het een mooi moment de bereikte resultaten eens op een rij te zetten, net als de plannen waar de leden mee instemden. Het is duidelijk: gemeenten willen meer samen ontwikkelen.

Het afgelopen jaar heeft de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid zich ingezet voor de Digitale Agenda 2020: een strategie, beweging en werkwijze waarmee gemeenten samen slimmer en efficiënter werken, met behulp van informatie. De commissie heeft alle gemeentebestuurders in Nederland bewust gemaakt dat zij deze handschoen echt moeten oppakken. Dat is gelukt, zo bleek ook op het recente VNG Jaarcongres waar de leden in ruime meerderheid instemden met de voortzetting van de Digitale Agenda.

Concrete resultaten van de aanpak worden inmiddels duidelijk, zoals van de gezamenlijke aanbesteding mobiele telefonie waarmee deelnemende gemeenten de komende zes jaar meer dan negentig miljoen euro besparen. Met de Pilotstarter delen gemeenten innovatieve ideeën en is er een werkwijze ontwikkeld waardoor innovaties die bij één gemeente ontstaan, kunnen worden opgeschaald tot een landelijke standaard.

Open en transparant

Dat gebeurt nu met Digitaal Aangifte Overlijden, een digitaal proces dat uitvaartondernemers veel tijd en daarmee geld bespaart. De basis en het draagvlak onder alle gemeenten zijn gelegd. De ambities van de Digitale Agenda 2020 zijn helder: we werken massaal digitaal, met maatwerk lokaal, als één efficiënte overheid. Dat doen we open en transparant in de participatiemaatschappij. Er wordt hard gewerkt aan deze ambities en wij vinden het heel mooi dat de eerste resultaten zo duidelijk laten zien wat het belang van gemeenten is om het op deze manier samen te doen. Het is voor de samenleving heel relevant dat we hier als gemeenten grote stappen in zetten.

Landelijke voorzieningen

Het komende jaar zetten we met ondersteuning vanuit VNG/KING door op de ingezette koers. Zo gaan we verder met de methode voor opschaling van innovatieve projecten in dienstverlening. Twee projecten, Digitaal Aangifte Overlijden en de Digitale Verhuisservice, maken de weg vrij voor meer overheidsdienstverlening die gebruikmaakt van E-herkenning en MijnOverheid.

Dit betekent dat er landelijke voorzieningen komen die gemeenten kunnen gebruiken om hun dienstverlening efficiënter te maken. De resultaten die met de gezamenlijke inkoop van mobiele telefonie zijn behaald, smaken naar meer en daarom wordt onderzocht wat er nog meer collectief aanbesteed kan worden. De uitwerking daarvan bespreken we dit najaar op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG.

Trends

Gemeenten gaan vanuit de Digitale Agenda 2020 ook trends onderzoeken. We hebben het als commissie over ‘de kracht van informatie’ en we willen dit meer zichtbaar maken als het gaat om maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Welke implicaties hebben ontwikkelingen als big data, de komst van de zelfrijdende auto en technologie als Blockchain voor het werk van gemeenten? Wat betekent het om echt datagedreven te werken en te sturen? Dat soort thema’s willen we vanuit de Digitale Agenda onderzoeken en duiden. De digitalisering van overheidsdienstverlening gaat verder en dat is onomkeerbaar. De samenleving verandert en de overheid doet mee. Maar de overheid moet mensen die digitaal niet zo vaardig zijn wel in het oog houden. We moeten rekening houden met deze groep. Niet door hulpconstructies te maken die eindeloos blijven bestaan, want daar zijn zij niet mee geholpen. De hele samenleving digitaliseert immers. We zullen ervoor moeten zorgen dat deze mensen zodanig worden geholpen dat ze mee kunnen doen, ook in de digitale samenleving.

Auteurs: Franc Weerwind en Jan Westmaas, burgemeester van Almere en burgemeester van Meppel

Franc Weerwind volgt Jan Westmaas op als voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

 

Wilt u ook een betoog schrijven? Mail naar: redactie@vngmagazine.nl