Tussenpersonen die helpen om vastgelopen zaken rondom de zorg op te lossen: zorgmariniers.

Naar aanleiding van de decentralisaties, waarbij het rijk taken doorschoof naar de gemeenten, besloot Gouda drie functionarissen aan te wijzen die een oplossing kunnen bieden als wet- en regelgeving niet toereikend is.

De zorgmarinier heeft het mandaat om beslissingen te nemen

Integrale aanpak

Leendert Bek is een van de zorgmariniers, zijn werk komt via collega’s, externe partners zoals het Sociaal Team en de GGD, bij hem terecht. Maar ook dankzij alerte inwoners. “Mensen klimmen regelmatig in de pen om iets onder de aandacht te brengen”, zegt Bek. “Zo kwam er laatst een man voor een uitkering. Een andere afdeling gaat over de begeleiding bij zijn alcoholprobleem. Zou hij in één keer zijn hele afrekening op zijn rekening krijgen, dan geeft hij dat meteen uit aan drank. Dan bieden we maatwerk en geven we ook financiële begeleiding.” De zorgmarinier functioneert daarin als tussenpersoon. “Zo’n samenwerking zijn we binnen het ambtelijk apparaat niet gewend. Daar pakken we nu in door.”

Ook voor personen met verward gedrag probeert Bek de tussenpersoon te zijn. “Ik probeer ze onder de aandacht te brengen via het Meldpunt Zorg en Overlast. Het is vooral een kwestie van signaleren en doorgeven.”

Mandaat

Een essentieel onderdeel van de functie van zorgmarinier is het mandaat om beslissingen te nemen. Bek schetst een voorbeeld. “Iemand krijgt bijvoorbeeld geen uitkering, omdat er te weinig gegevens bekend zijn over zijn verblijfplaats. Als ik zie dat er binnen andere afdelingen – bijvoorbeeld bemoeizorg – wel gegevens zijn, geef ik aan dat ze hun besluit moeten aanpassen.”

Bek kan daarin sparren met zijn collega’s: zelf heeft hij een brede ervaring en een groot netwerk binnen de gemeente, de andere mariniers hebben een juridische achtergrond en ervaring binnen de jeugdzorg en beschermd wonen. “Het mooiste is dat je in de gelegenheid bent om maatwerk te bieden. Je ziet concreet resultaat.”