In het kader van de DR on Tour bezocht Ralph Pans op dinsdag 5 april de gemeente Maassluis. Burgemeester Karssen vertelde dat Maassluis momenteel druk bezig is met het ingrijpend vernieuwen van de Burgemeesterswijk. De gemeente heeft in die wijk een flink aantal woningen gesloopt. Mede daardoor is het aantal inwoners teruggelopen en komt er minder geld vanuit het gemeentefonds naar Maassluis.

Missing media.

De gemeente Maassluis heeft geen recht op compensatie uit bijvoorbeeld het grotestedengeld en ‘dan valt het in deze tijd niet mee om met alle financiële consequenties van een dergelijk ingrijpende vernieuwing om te gaan’.

Samenwerking
Maassluis werkt nauw samen met Schiedam en Vlaardingen. Ralph Pans wijst de gemeente op het VNG-project Slim samenwerken. Bovendien komt de VNG tijdens het congres in juni met publicaties over shared services op het terrein van ict, personeel en financiën.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In mei wordt hierover een regionale dag voor de raden en besturen georganiseerd.

Bestuursakkoord
Tot slot gaf Ralph Pans een update over het Bestuursakkoord.