De grensgemeente Losser wil zich ontwikkelen tot een zelfstandige moderne op de toekomst gerichte plattelandsgemeente. Kees Jan de Vet kreeg tijdens zijn bezoek op dinsdag 1 november de waarschuwing mee dat de financiële rek uit de gemeente is. 

Het college en de gemeentesecretaris van de gemeente Losser hebben vooraf een drietal onderwerpen geagendeerd. Burgemeester Sijbom, net vijf weken burgemeester, heet ons van harte welkom in een gemeente waar de gemeenschapszin (noaberschap) heel sterk is.

Vertrouwen
Ondanks de krimpende en vergrijzende bevolking, minder geld, maar wel meer taken en de middenstand die het door crises en het internet zwaar heeft, heeft de gemeente volop vertrouwen dat ze de problemen voor een groot deel kan opvangen. Losser heeft er bewust voor gekozen om ondersteunende taken naar Enschede over te brengen .

Andere rol
De gemeente pleit voor een andere rol van de overheid: minder zelf doen, maar samendoen met partners en minder overnemen. Dat betekent ook meer overlaten aan de gemeenschap en dus meer faciliteren, regisseren en zichtbaar waarderen. Dit vraagt om andere competenties van het personeel.

Borging kwaliteit
Kan de gemeente de kwaliteit en de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening borgen? Door de ondersteunende taken onder te brengen bij Enschede blijkt dat het geval en is ook  sprake van een financieel voordeel.