Vijf jaar na de introductie van de verplichte lokale rekenkamer- functie presenteren de VNG en de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een actuele kijk op het fenomeen. De publicatie, die mogelijk werd gemaakt door het Actieprogramma Lokaal Bestuur, gaat achtereenvolgens in op:

  • rol, inrichting en organisatie van de lokale rekenkamer, met bijdragen van Arie Elsenaar, Victor Eiff, Han Warmelink, Kees Huisman en Iris Brugman
  • uitvoering van onderzoek, met bijdragen van Hannie Wolters, Melchior Kerklaan en Elias de Haan
  • nazorg, kwaliteitszorg en evaluatie door José Westerman

Missing media.
v.l.n.r. Annemarie Jorritsma, Victor Eiff (zelfstandig adviseur), Rob van Dijk (NVRR) en Keeshuisman (VNG) tijdens de overhandiging van de handreiking op 13 januari 2011

Exemplaren
Alle gemeenten, lokale rekenkamers en -commissies ontvangen een gedrukt exemplaar. De publicatie is uiteraard ook beschikbaar via de websites van de VNG, de NVRR en het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Bijeenkomsten
Het Actieprogramma Lokaal Bestuur organiseert in 2011 ook een aantal bijeenkomsten naar aanleiding van deze publicatie. Via www.actieprogramma.nl wordt bekend gemaakt waar en wanneer.

Meer informatie: