De VNG heeft voor elke regio in Nederland een 'atlas' gemaakt waarin de voortgang van de ondersteuningsstructuur voor energiebesparing bij particuliere woningen in kaart is gebracht. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio's staan op de kaart.

Het Programma Energie heeft geleid tot de totstandkoming van een actief en enthousiast netwerk van Nederlandse gemeenten. Alle gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 29 regio’s. Op de kaarten van Nederland staan deze regio’s ingekleurd. De middelste kaart linkt naar de plannen van de gebouwde omgeving.

De kaart rechts linkt naar de plannen van bedrijven. De plannen van de regio’s zijn samengevat tot de belangrijkste actiepunten. Door het aanklikken van een gemeente wordt de samenvatting van het desbetreffende samenwerkingsverband zichtbaar.