Bij het landelijk overleg brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden (LOBA) zijn de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB vertegenwoordigd door bestuurders en kaderleden. Van werkgeverskant (de Brandweerkamer) zijn meerdere bestuurders van de Veiligheidsregio’s aanwezig, een ambtelijke staf van adviseurs en beleidsmatige ondersteuning vanuit de VNG. Het secretariaat wordt gedaan door een medewerkster van het A&O fonds Gemeenten.