Lingewaal, agrarische gemeente in het uiterste westen van Gelderland. De A15 en de grote rivieren lopen tussen de vijf kernen door. Desondanks is er een levendig gevoel van eenheid.

In de dorpen zijn volop voorzieningen en er is een rijk verenigingsleven. Lingewalers zijn trots op hun gemeente. Dat bleek bij het bezoek van Sandra Korthuis aan de gemeente op 23 november. Ze sprak met zowel met burgemeester en wethouders als met leden van de gemeenteraad.

De bestuurders maken zich zorgen over de decentralisatie van taken door het rijk. De gemeente krijgt er taken bij zonder de bijhorende financiële middelen, vooral op het gebied van (jeugd)zorg. De VNG moet in het geweer komen, vinden de Lingewaalse bestuurders. Onlangs stelde de raad een manifest vast. Het bevat een toekomstvisie voor de regio, opgesteld samen met burgers. 

Op de foto staan: burgemeester mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, H.H.Dame(griffier), en de raadsleden  F.H.J.M. Kloppenborg, D. van Zee-van Arendonk, W.M.J. Flapper, J.M. Daudeij.

De gemeenteraad denkt niet aan herindelen. 'Kleine gemeenten kunnen net zoveel als grote gemeenten en wij kunnen nog maatwerk leveren.' De burgemeester vindt dat een kleine gemeente volwaardig moet kunnen meedoen, en niet enkel naar de grote buren moet kijken.

Zowel college als raad staan positief tegenover de VNG. Zij zijn tevreden over de dienstverlening, en door de gemeente gestelde vragen worden tijdig beantwoord. De ledenbrieven, uitgebreide website en magazine worden gewaardeerd en (per thema) gelezen.


Burgemeester mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, gemeentesecretaris E.C.H.M. Nicolaes en de  wethouders Bel en E.P.H.M. van Sambeek en G. van Bezooijen.