De ontwikkelingen:
In december 2011 heeft de Europese Commissie het voorstel inzake een programma voor het milieu en klimaatactie na 2013 gepresenteerd, genaamd LIFE.

Samenvatting Commissievoorstel:
LIFE is ondersteunt de uitvoering van het Europese milieu-, natuurbeleid en klimaatbeleid.
Thema’s zijn o.a. milieu, efficiënt gebruik natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit, beleid en informatievoorziening en klimaatmitigatie- en adaptatie. O.a. lokale en regionale overheden komen in aanmerking voor projectfinanciering (obv cofinanciering).

Voor het totale instrument is een bedrag van € 3,618 miljard begroot voor de periode 2014-2020. Daarvan is € 2,713.500 miljard voor natuur- en milieubeleid en € 0,904.500 miljard voor klimaatbeleid.

Nieuw t.o.v. het huidige LIFE+ programma is onder andere nieuw subprogramma klimaatactie, meerjarige werkprogramma’s en mogelijkheid voor geïntegreerde projecten, waarin in grotere projecten meerdere middelen (EU, nationaal, privaat) kunnen worden aangesproken.  

VNG standpunt:

  • Positief tegenover voortzetting programma voor milieu;
  • Maak bij prioritering in werkprogramma’s projectkwaliteit leidend, en moet tijdig gecommuniceerd worden over de thema’s.
  • Financiering voor zowel grote als kleinere projecten;
  • Minder administratieve lasten, evaluatie op basis van maatregelen en langetermijneffecten;
  • Niet alleen innovatie centraal, maar ook kennisdeling bestaande goede voorbeelden;
  • Synergie tussen Life + en andere EU-programma’s.

Links:

Ter informatie